Aktif Bağışıklık Nedir? Pasif Bağışıklık Nedir?

Aktif Bağışıklık Nedir? Pasif Bağışıklık Nedir?

Aktif bağışıklık, antijenlere maruz kal­dıktan sonra ortaya çıkan bağışıklıktır. Doğal kazanılmış bağışıklık çevre­deki antijenlere maruz kaldık­tan sonra gelişir. Yapay kazanılmış bağışıklık ise aşılarla sağlanan bağışıklık tipidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Aşılanma: Aşılama, bağışıklık kazanma­nın yapay şeklidir. Aşılar ölü veya zayıflatılmış mikroorganizma içeren (bakteri veya virüs) ve enfeksiyon hastalıklarının tedavi ve korumasında kullanı­lan biyolojik ürünlerdir. Mikroorganizma zaten işlem­den geçirildiği ya da ölü olduğu için hastalık kap­ma tehlikesi yoktur. Aşıların etki mekanizması doğal hastalığa benzer­dir; her ikisi de bağışıklık sistemi­ni uyarır ve vücu­da girmiş olan mikrobu tanır ve hafıza oluş­turur. Daha sonra aynı mikrop vücuda yeni­den girdiğinde bağışıklık sistemi o­nu tanır ve hastalık yapma­sına fırsat vermeden onunla savaşır ve gerek­li antikorları üreterek onu yok e­der. Böylece, kişi aynı tip bir aktif canlı organizmayla karşılaştığında bağışıklık sistemi za­ten nasıl tepki vereceğinin bilincinde olarak ve yabancı organizma hastalığa yol aç­ma şansı bulamadan antikor hazırlamak için hiç vakit kaybetmeye­cektir.

Pasif bağışıklık Baş­ka bir insan veya hayvan tarafından oluşturulmuş koruyucu antikorların diğer bir insana aktarılmas­ıdır (genellikle enjeksiyon yoluyla). Bu yolla koruma etkin­dir ancak kısa sürelidir ve haftalar veya aylar içinde kay­bolur.

Doğal pasif bağışıklık anne­nin ürettiği antikorların anne karnında plasenta yoluyla, doğumdan sonra ise süt yoluyla çocuğa sağla­dığı bağışıklıktır. Yapay pasif bağışıklık ise hastalığı önlemek i­çin daha önce antikor hazırlanmış olanlardan alınan immun serum i­le kazanılan bağışıklıktır.

http://www.medibul.com/files.php?p=dct2&catid=6&cid=34

Konuyla ilgili aramalar: Aktif Bağışıklık Nedir , Pasif Bağışıklık Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver