Aknegen Sivilce İlacı-Aknegen Akne Tedavisi Kullananlar ve Kullanıcı Yorumları Hakkında Bilgi

Aşağıda Aknegen Sivilce İlacı-Aknegen Akne Tedavisi Kullananlar ve Kullanıcı Yorumları ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Aknegen Sivilce İlacı-Aknegen Akne Tedavisi Kullananlar ve Kullanıcı Yorumları

Sivilce ilaçları arasında son yıllarda piyasaya sürülmüş olan ve özellikle geçmeyen ergenlik sivilceleri ile yüzde sırtta omuzda yoğun olarak görülen ağır sivilce vakalarına iyi geldiği kullanıcı yorumları ile tespit edilmiş bir sivilce ilacı dır. Kapsül şeklinde bir akne ilacı olan aknegen hakkında bilgi edinmek için yazının devamına göz atınız.

Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg izotretinoin içerir.

Yardımcı Maddeler: dl-alfa-tokoferil asetat, hidrojenize soya yağı, gliserol, kısmi olarak dehidrate sıvı sorbitol (anidrisorb 85/70), titanyum dioksit (E-171), patent mavi V (E-131), ponceau kırmızı 4R (E-124).

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler

Etkin madde izotretinoin, akne vulgaris tedavisi için hazırlanmış bir tretinoin (all trans-retinoik asit) stereoizomeridir. Oral olarak alınan ACNEGEN®’in diğer yöntemlerle

kontrol edilmesi zor olan şiddetli akne formlarında belirgin bir terapötik etkinliği vardır. ACNEGEN®’in tam etki mekanizması bilinmemektedir fakat klinik iyileşme, yağ

salgılayan bezlerin aktivite ve büyüklüğünün doza bağlı olarak baskılanması ile ilgilidir.

Farmakokinetik özellikler

İzotretinoinin farmakokinetik profili önceden belirlenebilir ve linear farmakokinetik teorisi ile tanımlanabilir.

Emilim: Yiyecek ve sütle alındığında izotretinoinin oral absorbsiyonu optimaldir. Sağlıklı, aç erkek vakalara tek bir 80 mg izotretinoin dozunun uygulanması sonrası maksimum kan konsantrasyonu 188- 473 ng/ml (ortalama: 310 ng/ml) arasında bulunmuş ve bu değere 2-4 saat içinde ulaşılmıştır.

Dağılım: İzotretinoin başlıca albumin olmak üzere %99.9′dan fazla plazma proteinlerine bağlanır. İzotretinoinin serbestlik oranı ( = farmakolojik aktivite) geniş terapötik konsantrasyon aralığında %0.1′den azdır.

İnsanlarda izotretinoin için dağılma hacmi, izotretinoin parenteral olarak uygulanamadığından hesaplanmamıştır.

Şiddetli aknesi olan hastalarda günde iki defa 40 mg’ın oral olarak uygulanması sonrası izotretinoinin minimum kararlı kan konsantrasyonu (Cmin,ss) 120- 200 ng/ml

arasında bulunmuştur. Bu hastalardaki 4-okso-izotretinoin kan konsantrasyonu, genellikle izotretinoininkini aşmıştır (2-5 kat daha yüksek).

İzotretinoinin insan dokularında yayılması üzerine çok az bilgi mevcuttur. Epidermisdeki izotretinoin ve 4-okso-izotretinoin konsantrasyon değerleri kandaki görülenin sadece yarısıdır.

Metabolizma: İzotretinoin oral uygulanması sonrası, kanda 3 metabolit teşhis edilir: 4-okso-izotretinoin, tretinoin (all trans retinoik asitler) ve 4-okso-tretinoin. Bulunan ana metabolit 4-okso-izotretinoin olup, stabil koşullardaki plazma konsantrasyonu izotretinoin konsantrasyonundan 2,5 kat daha yüksek olarak bulunmuştur. Ana bileşik ve metabolitlerin her biri daha sonradan atılacak olan konjugatlarına metabolize olur.

İzotretinoin metabolitlerinin pek çok in vitro testlerde biyolojik aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir.

Aynı zamanda, izotretinoinin tretinoine (all trans retinoik asitler) izomerizasyonu vardır. İzotretinoin dozunun %20- %30′unun bu izomerizasyonla metabolize olduğu tahmin edilmektedir.

İzotretinoin ve metabolitleri entero-hepatik sirkülasyona girer.

İn-vitro metabolizma testleri, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 ve CYP3A4 enzimlerinin izotretinoinin 4-okso-izotretinoine ve tretinoine metabolizmasında rol

aldığı gösterilmiştir.

Eliminasyon: 14C izotretinoin oral uygulamasını takiben, metabolitler bağıl olarak eşit miktarlarda feçes ve idrar ile atılır. 4-okso-izotretinoinin ortalama eliminasyon yarı

ömrü ana ilacınkinden büyüktür (29 saat).

İzotretinoin bir fizyolojik retinoiddir ve endojen retinoid konsantrasyonları tedavinin kesilmesinden 2 haftaya kadar sürdürülür.

Özel klinik durumlarda farmakokinetik özellikler;

İzotretinoin böbrek veya karaciğer bozukluğu olanlarda kontrendike olduğundan bu hasta popülasyonlarında izotretinoinin kinetiğiyle ilgili bilgiler sınırlıdır.

ENDİKASYONLARI

ACNEGEN® sistemik bir antimikrobiyal ajanla tedavi gibi, diğer tedavilerle başarısız olan kistik ve kitle teşekkül etmiş aknenin tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

• ACNEGEN®, izotretinoine ilişkin major insan fetal anormallikleri dökümanlandığından çocuk yapma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir. Histeroktemi nedeniylehariç, infertilite hikayesi durumunda dahi ACNEGEN® tedavisine başlamadan bir ay önce, tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden bir ay sonrasına kadar etkili

• doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.

• ACNEGEN® hamilelik sırasında kontrendikedir.

• Emziren annelere verilmemelidir.

• ACNEGEN®, tedavi sırasında iskelet ekzostozu ve artralji dahil kas- iskelet semptomlarının belirtileri oluşabileceğinden 17 yaşının altındakilerde kontrendikedir.

• ACNEGEN®, diğer tedavilere cevap veren, kitle teşkil etmeyen, hafif kistik akne ve aknenin diğer ciddi olmayan formlarında kontrendikedir.

• ACNEGEN®, hepatik ve renal yetmezlikte kontrendikedir.

• ACNEGEN®, ilaca karşı aşırı hassasiyet, hiperlipidemi, hipervitaminoz A’da kontrendikedir.

• Tetrasiklinler gibi antibiyotikler ile kombine tedavi kontrendikedir.

• ACNEGEN®, soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Hamilelikte KULLANIMI

Hamile veya tedavi sırasında hamile kalma olasılığı olan kadınlar tarafından ACNEGEN® kullanılmamalıdır. ACNEGEN®’e maruz kalan her fetüs, sakat bir çocukla sonuçlanmasa da, kısa süreli dahi herhangi bir miktarda ACNEGEN® alınırken hamilelik oluşursa; sakat bir çocukla sonuçlanması son derece yüksek bir risk taşır.

Potansiyel olarak, hamilelik süresince ilaca maruz kalmış fetüs etkilenebilir. ACNEGEN® alımından sonra fetüsün etkilendiğini veya etkilenmediğini belirleyebilecek uygun bir yöntem şu anda yoktur.

ACNEGEN® yan etkilerini ve hamilelik sırasında ACNEGEN® kullanıldığında teratojenite riskini değerlendirebilen, sistemik retinoid kullanımında tecrübeli, tercihen dermatologlar olmak üzere, şiddetli rekalsitran nodüler akne teşhis ve tedavisinde özel tecrübeye sahip doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

Yükselen kan lipid ve trigliserid için tayinler uygulanmalıdır. 800 mg/ dl’ yi geçen serum trigliseridlerindeki belirgin yükselmeler bazen ölümcül olabilecek akut pankreatit ile ilişkili olabilir. Hipertrigliseridemi kabul edilebilir bir seviyede kontrol altına alınamazsa veya pankreatit semptomları oluşursa ACNEGEN® ile tedavi durdurulmalıdır.

Karaciğer fonksiyon ve kan lipidleri (açlık değeri) tüm hastalarda tedavinin başlangıcında, uygulamadan bir ay sonra ve ACNEGEN® kesilmesinden önce, 3 aylık aralıklarla ölçülmelidir. Karaciğer enzimlerinde hafif ila orta derecede yükselmeler ve bazı vakalarda hepatit gözlenmiştir.

Bazı vakalarda ilaç uygulanmasının devam edilmesi veya dozaj azaltılması ile normalizasyon oluşur. Eğer normalizasyon oluşmazsa veya ACNEGEN® ile tedavi sırasında hepatitten şüphe edilirse, tedavi kesilmeli ve etiyoloji araştırılmalıdır.

Tedavi öncesi ve devam süresinde kan lipid değerlerinin gözlenmesi (uygulamadan bir ay sonra ve sonrasında 3 veya 4 aylık aralıklarda) açlık koşulları altında sağlanmalıdır. Serum düzeyleri, dozaj azaltılması veya ACNEGEN® tedavisinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür. Ayrıca, serum lipid değişiklikleri beslenmeyle de kontrol edilebilir (kiloda azalma, diyet olarak alınan yağ ve alkolde kısıtlamalar gibi).

Hastalar tedavi sırasında ve ACNEGEN® kesilmesinden en az 1 ay sonrasına kadar kan vermemelidir; eğer hamile bir kadına kan verilirse ciddi doğum defektlerine neden olma riski vardır.

Keratinizasyon hastalarının tedavisinde yüksek doz izotretinoin alan hastalarda premature epifizel kapanma dahil iskelet hastalıkları bildirilmiştir.

Şiddetli egzersize karşı toleransda azalma ile birlikte, miyalji ve artralji görülebilir. Özellikle şiddetli fiziksel aktivite gösteren ve izotretinoin alan hastalarda yükselmiş

CPK değerleri bildirilmiştir. Bunların klinik olarak anlamlılığı bilinmemektedir.

ACNEGEN® tedavisi sırasında mikrodozdaki progesteron preperatları dahil hormonal kontrasepsiyon yetersiz bir korunma metodudur. Her ne kadar, diğer hormonal kontraseptifler yüksek derecede etkiliyse de, enjektabl/ implante kontraseptif ürünler yanında oral kontraseptifleri kullanan kadınlarda hamilelik raporları bulunmaktadır. Bu raporlar tek bir korunma metodu kullanan kadınlarda daha sıktır. ACNEGEN® ile kullanıldığında, hormonal kontraseptiflerin etkinliklerinin değişip değişmediği bilinmemektedir.

Herhangi bir doğum kontrol metodu başarısız olabilir. Bu nedenle, çocuk yapma potansiyeli olan kadınların aynı anda iki etkili kontrasepsiyon formunu kullanması önemlidir.

Skar olasılığı nedeniyle ACNEGEN® tedavisi sırasında ve en az 6 ay sonrasına kadar ağda veya deriyi soyan yöntemlerden (dermabrazyon, lazer) sakınılmalıdır.

ACNEGEN® tedavisi sırasında gece görmesinde azalma bildirilmiştir ve tedavinin kesilmesinden sonra bazı vakalarda bu durum devam etmiştir. Bazı hastalarda aniden başladığından hastalar bu olası problem hakkında uyarılmalı ve geceleyin araç ile makine kullanıldığında tedbirli olunması konusunda bilgilendirilmelidir. Görsel

problemler dikkatli olarak gözlenmelidir. İlacın kesilmesinden sonra gözde kuruluk, korneal opasite, gece görmesinde azalma ve keratit genellikle kendiliğinden düzelir. Bu nedenle, özellikle kuru göz sendromu olan hastalar keratit gelişimi bakımından gözlenmelidir. Görsel zorluklar gösteren tüm ACNEGEN® hastaları tedaviyi kesmeli ve oftalmolojik muayeneden geçmelidirler.

Bazıları tetrasiklinle beraber kullanıldığında olmak üzere, ACNEGEN® kullanımı ile nadir benign intrakraniyal hipertansiyon (psödotümör serebri) bildirilmiştir.

Öncesinde bir barsak hastalığı hikayesi olmayan hastalarda, izotretinoin kullanımında inflamatuvar barsak hastalığı görülebilir (bölgesel ileit dahil). Rektal kanama veya ciddi diyare gösteren hastalarda ACNEGEN® kullanımı hemen kesilmelidir.

Anafilaktik reaksiyonlar nadirdir ve sadece öncesinde topikal retinoid kullanımıyla bildirilmiştir. Alerjik reaksiyonlar yaygın değildir. Kutanöz alerjik reaksiyonlar ve çoğu zaman ekstremitelerde purpura (çürükler ve kırmızı lekeler) ile görülen ciddi alerjik vaskülit vakaları ve ekstrakütonöz durumlar (renal dahil) bildirilmiştir. Ciddi alerjik reaksiyonlar tedavinin kesilmesini ve uygun medikal tedavinin uygulanmasını gerektirir.

Atipik bölgelerde hipertrofik nedbeleşme riski taşıdıklarından deriyi aşındırıcı maddeler ACNEGEN® tedavisi sırasında ve tedaviden sonra 5-6 ay süreylekullanılmamalıdır.

Jelli epilasyon dermatit riski taşıması nedeniyle ACNEGEN® tedavisi sırasında ve tedaviden sonra 5-6 ay süreyle kullanılmamalıdır.

İzotretinoin depresyon, psikoz ve nadiren, intihar fikri, intihara teşebbüs ve intihara neden olabilir. ACNEGEN® tedavisinin kesilmesi yeterli olmayabilir ve başka değerlendirmeler gerekebilir. Bu olaylarla ilgili etki mekanizması açıklanmamıştır. Depresyon hikayesi olan hastalar yakından gözlenmeli ve gerekli görülürse tedavi boyunca bir psikiyatrist tarafından izlenmelidir.

Yüksek risk hastaları için dikkat edilecek hususlar

İzotretinoin tedavisi alan diyabet, obezite, alkol bağımlılığı ve lipid hastalıkları bulunan hastalar yüksek riskli hastalar olarak düşünülür. Bu hastaların karaciğer

fonksiyonları, kan lipidleri ve/veya kan glukozları daha sık olarak kontrol edilmelidir. Değişmiş glukoz metabolizmasından şüphelenildiğinde veya bilindiğinde düzenli

kan- glukoz testi önerilir. Ayrıca, nedensel bir ilişki belirlenmemesine karşın izotretinoin tedavisi sırasında yeni diyabet vakaları teşhis edilmiştir.

Diabetes mellitus, hipertrigliseridemi hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Akut pankreatit ve nadiren fatal hemorajik pankreatit vakaları bildirilmiştir.

ACNEGEN®, kısmi olarak dehidrate sıvı sorbitol (anidrisorb 85/70) ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu

söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ACNEGEN®, ponceau kırmızı 4R ihtiva eder. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Gebelik ve Laktasyonda kullanım

Gebelik Kategorisi: X

ACNEGEN yüksek düzeyde teratojeniktir; hamilelerde, hamile kalmayı planlayanlarda ve tedavi sırasında gebelik olasılığı olan kadınlarda kontrendikedir.

ACNEGEN® tedavisi, aşağıdaki koşulların tümü sağlanmadıkça, çocuk yapma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir

• Hasta, diğer tedavilerle başarısız olmuş, çirkinleştiren, ciddi akneye sahip olmalıdır.

• Hasta, talimatları anlama ve uygulama konusunda güvenilir olmalıdır.

• Hasta, zorunlu doğum kontrol yöntemlerini uygulayabilecek durumda olmalıdır.

• Hasta, fetüsün ilaca maruziyeti ve hamilelik sırasında ACNEGEN® alınmasının tehlikeleri ile ilgili uyarıları almış olmalıdır.

• Hasta, doğum kontrolünün başarısız olma olasılığı konusunda uyarılmış ve seçilen korunma metodunun hiç cinsel ilişkiye girmeme olması durumu yahut histeroktemi geçirmiş olması durumları hariç, aynı anda iki adet uygun korunma yöntemi kullanılması gerektiği konusunda uyarılmış ve bu uyarıları ve çift kontrasepsiyon metodu kullanması gerekliliğini anladığını bildiriyor olmalıdır.

• Hasta, tedaviye başlamadan 1 hafta içinde en az 50 mIU/ ml hassasiyetli serum veya idrar hamilelik testi yaptırmış ve negatif çıkmış olmalıdır.

• Hasta, bir sonraki normal menstrüel periyodun ikinci veya üçüncü gününde tedaviye başlamalıdır.

• Hasta, her ay hamilelik testinin tekrarlanması gerektiğini bilmelidir.

• Hastanın infertilite hikayesi olsa bile, ACNEGEN® tedavisine başlamadan bir ay öncesinde, tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden 1 ay sonrasına kadar zorunlukontraseptif yöntemleri uygulamalıdır.

• Hasta, tedavi sırasında veya tedaviden 1 ay sonra hamilelik oluşursa, ciddi fetal anormallik riski (özellikle etkilenenler; merkezi sinir sistemi, kalp ve geniş arterler)olduğunu bilmelidir.

• Hastanın uyarıları dikkate aldığından emin olunmalıdır.

• Tedavi sırasında hamilelik oluşursa, doktor ve hasta hamileliğe devamın istenip istenmediğini tartışmalıdır.

ACNEGEN® tedavisi sırasında veya sonraki bir ay içinde bu önlemlere rağmen gebe kalındığında, fetusta çok ciddi malformasyon olma riski büyüktür (özellikle merkezi sinir sistemi, kalp ve büyük kan damarları etkilenir). Ayrıca spontan düşük riski de büyüktür.

İzotretinoin uygulanmasına ilişkin başlıca insan fetal anormallikleri belgelendirilmiştir: SSS anormallikleri (serebral anormallikler, serebral malformasyon, hidrosefali, mikrosefali, kraniyal sinir eksikliği dahil); kafatası anormallikleri; dış kulak anormallikleri (anotia, micropinna, dış işitme kanallarının ufak olması veya olmaması); göz anormallikleri (mikroftalmi dahil); kardiyovasküler anormallikler; yüzde şekil bozukluğu; yarık damak; timus bezi anormallikleri; paratiroid hormon eksikliği.

Emziren anneler: İzotretinoin lipofiliktir ve anne sütüne geçme olasılığı yüksektir. Yan etki potansiyeli nedeniyle emziren anneler ACNEGEN® almamalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi

Geceleyin görmede azalma başlaması ani olabilir. Hastalar bu problem hakkında bilgilendirilmelidir ve geceleyin araç ile

makine kullanıldığında tedbirli olunması konusunda uyarılmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

ACNEGEN® yan etkilerinin çoğu doza bağlıdır ve genellikle önerilen dozajlarda iyi tolere edilir. Yan etkiler tedaviye devam edildiğinde azalabilir ve genellikle dozajın azaltılması veya tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlü oldukları gösterilmiştir.

Hipervitaminoz A ile karakterize semptomlar

Dudaklar, nazal pasajlar (epistaksis), farenks (ses kısıklığı) ve gözler (konjunktivit, keratit, geri dönüşümlü korneal opasiteler ve kontakt lenslere tolerans azalması) gibi

deri ve mukoz membranlarda kuruluk.

Deri ve bağlantılar

Kızartı (yüzde eritem, sebore ve ekzema dahil), pruritus, terleme, piyojenik granülom, paronişya, tırnak distrofisi, granülasyon dokularında aşırılık, saçta incelme, geri dönüşümlü alopesi, akne fulminans, hirsutizm, hiperpigmentasyon, fotoallerjik/ ışığa karşı hassasiyet reaksiyonları, cilt hassasiyeti. Tedavinin başlangıcında

aknede alevlenmeler görülebilir, bu durum birkaç hafta sürebilir.

Kas-iskelet

Kas ağrısı (CPK yükselmeli/ yükselmesiz), artralji, iskeletsel hiperostoz, artrit, tendon ve ligamentlerin kalsifikasyonu, tendonit, prematüre epifiziyel kapanma ve diğer kemik anormallik tipleri.

Psikiyatrik ve Nörolojik

Ruhsal durum değişiklikleri, baş ağrısı, benign intrakraniyal hipertansiyon (psödotümör serebri), nöbetler. Depresyon, psikoz, intihar fikri, intihara teşebbüs, intihar. Bazı hastalar depresyonun tedavinin kesilmesiyle bittiğini, tedaviye yeniden başlanmasıyla tekrar oluştuğunu belirtmişlerdir.

Özel duyular

Görmede bulanıklık, fotofobi, gece görüşünün azalması, renkli görmede bozukluk (tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümlü), katarakt, keratit, korneal ödem, optik nevrit dahil görsel bozukluklar bazen rapor edilmiştir ve bazı sıklıklarda işitme bozuklukları bildirilmiştir.

Gastrointestinal

Bulantı, nadiren hiperürisemi ve inflamatuvar barsak hastalığı (ör, kolit, ileit) bildirilmiştir.

ACNEGEN® ile tedavi gören hastalar, özellikle yüksek trigliserid düzeyine sahip olanlar, pankreatit gelişimi açısından risk altındadırlar. Nadiren ölümcül pankreatit vakaları bildirilmiştir.

Karaciğer ve safra sistemi bozuklukları

Karaciğer enzimlerinin serum düzeylerinde artış ve hepatit oluşabilir. Pek çok durumda, düzeyler tedavi sırasında veya doz azaltılması sonrası normale döner. Eğer bu oluşmazsa veya hepatitten şüphelenilirse tedavi kesilmelidir.

Solunum

Nadiren bronkospazm (astım hikayeli veya hikayesiz) bildirilmiştir.

Hematolojik

Beyaz kan hücre sayısında azalma (nötropeni ve nadir agronülositoz raporları dahil), kırmızı kan hücre parametrelerinde azalma (anemi ve azalmış hematokrit), sedimentasyon hızında yükselme, platelet sayısında yükselme, trombositopeni.

Laboratuvar Bulguları

Plazma trigliseridlerinin ve kolesterolün, genellikle HDL’de azalmalarla beraber seyrederek normal seviyelerin üstüne çıkması, hiperürisemi ve açlık kan şekerinde artış gözlenmiştir.

Direnç mekanizması bozuklukları

Gram pozitif mikroorganizmalardan dolayı lokal veya sistemik enfeksiyonların izole vakaları bildirilmiştir.

Tüm vücut

Lenfadenopati, hematüri ve proteinüri, vaskülit (VVegener granülomatözü), alerjik vaskülit, alerjik reaksiyonlar, sistemik aşırı duyarlılık ve glomerulonefrit, ödem, yorgunluk.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

ACNEGEN®, vitamin A ile birlikte verildiğinde hipervitaminoz potansiyeli vardır (besin desteği olarak alınan Vitamin A dahil).

Tetrasiklinlerin ve difenilhidantoinin izotretinoinle beraber kullanımı benign intrakraniyal hipertansiyon yapabileceğinden bu tip kullanımdan kaçınmak gereklidir.

Kombine topikal tedavi

Kural olarak, keratolitikler ve eksfoliyanlar dahil akne tedavisinde konvansiyonel olarak kullanılan diğer tedaviler, ultraviyole ışığı ile birlikte radyasyon tedavileri ve

kuvvetli güneş ışığına uzun süreli maruziyet izotretinoin kullanımı ile beraber endike değildir, ama eğer

gerekiyorsa iritan olmayan topikal preperatlar uygulanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

ACNEGEN®’e terapötik yanıt doza bağlıdır ve hastalar arası değişir. Bu, hastanın toleransı ve cevap durumuna göre kişisel doz ayarlanmasını gerektirir. Pek çok vakada

12-16 haftalık tedavi ile aknede tam veya tama yakın remisyon sağlanır.

Tam kapsül sayısına en yakın sayıdaki günlük dozaj, hangisi daha uygunsa, gün içinde ikiye bölünmüş dozlar halinde veya tek bir doz olarak yemekle birlikte alınmalıdır.

Başlangıç dozajı

Başlangıçta tüm hastalar 4 haftalık period boyunca 0.5 mg/ kg vücut ağırlığında ACNEGEN® almalıdır, bu sürede ilaca karşı yanıt genellikle belli olur. Bazen akut akne

alevlenmeleri başlangıç periyodu sırasında görülür fakat, tedaviye devam edildiğinde 7-10 gün içinde kaybolur.

İdame dozaj

Erken bir iyileşme gösteren hastalar geriye kalan tedavi boyunca günde 0.5 mg/ kg vücut ağırlığı başlangıç dozajını almayı sürdürmelidir.

Çok az iyileşme gösteren veya hiç bir iyileşme göstermeyen hastalarda ve ilacı iyi tolere eden kişilerde dozaj geriye kalan tedavi süresi boyunca 1 mg/kg vücut ağırlığına kadar artırılmalıdır.

Başlangıç dozajına intolerans gösteren hastalarda tedavi günlük 0.1- 0.2 mg/ kg vücut ağırlığına düşürülen dozlarda sürdürülmelidir.

Normal olarak tedavinin tekrarı önerilmez. Etkili tedavi ile aknenin tam olarak temizlenmesi sağlanır ve uzun süren remisyon sağlanır. Fakat tedavinin sonunda aknesi tam olarak temizlenmemiş hastalardan, daha sonraki birkaç aya kadar sürekli bir iyileşme göstermesi beklenebilir. Sadece tedavi periyodu sonrası tam bir relaps gözlenirse tedavi tekrarı düşünülmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

İzotretinoin, bir vitamin A türevidir ve aşırı dozajın hipervitaminoz A semptomlarını içermesi beklenir. Vitamin A toksisitesinin belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, bulantı veya kusma, uyuşukluk, irritabilite ve pruritus yer almaktadır. ACNEGEN® ile kazayla veya kasıtlı olarak oluşan aşırı dozajın semptom ve belirtileri muhtemelen benzer olacaktır. Geri dönüşümlü olmaları beklenebilir ve tedavi gerekmeden düzelebilir. İlacın değişken absorbsiyonu nedeniyle, gastrik lavaj, sindirim sonrası ilk birkaç saat içinde yararlı olabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

30 kapsül içeren blister ambalajlarda mevcuttur.

PİYASADA BULUNAN DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Ayrıca, ACNEGEN® 20 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, 30 kapsül içeren blister ambalajlarda mevcuttur.

RUHSAT SAHİBİ

BİO-GEN İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti., Bosna Hersek Caddesi, 33/2, 06510, Emek/ Ankara.

İMALATÇI

G.A. Pharmaceuticals S.A., 46, Agissilaou st., P.O. Box 17341, Atina-Yunanistan.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

21.07.2009 – 128/60

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver