Aklı kullanmak niçin önemlidir? Açıklayınız.

Aklı kullanmak çok önemlidir. Allah-ü Teala insanı sorumlu tutabilmek için önce akıllı olması şart koşmuştur. Akıl olmadığı zaman yaptığı hareketlerden mes’ul değildir.

Diğer hayvanatlar da akıl olmadığı için onlar mes’ul (sorumlu) değildirler. Bizde bize verilen aklı en güzel şekilde kullanmalıyız. Dinimizde akla aykırı hiçbir şey yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar

Kur’an-ı Kerim de insanın aklına hitap etmekte ve onu kullanmasını istemektedir. Bir ayet-i kerimede Allah (C.C.)

“Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar,

üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli
köklerden dallanmış hurma ağaçları

vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır.

(Böyleyken) yemişlerinde onların bir kısmını

 

bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda,

 

akıllarını kullanan bir toplum için

 

ibretler vardır.”

(Ra’d suresi, 4. ayet.)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver