Akciğer Apsesi Neden Olur, Akciğer Apsesi Nedenleri Nelerdir, Akciğer Apsesi Ve Nedenleri

akciğer apsesinin nedeni, akciğerde apse, akciğerde apse neden oluyor, akciğerde apse nedenleri

Akciğer apsesi nedenleri

Akciğerlerde irin oluşması sonucu husule gelen akciğer apsesi, solunum sistemini alakadar eden mütenevvi hastalıklar irin oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Bu hastalıklar ilk olarak dokusunu yıkıma uğratıp boşluklar açılmasına sebep olur. Daha sonra bu boşluklar zaman içerisinde irin toplar ve toplanan irin bronşlar yoluyla dışarı atılır. Bu sorun daha çok stafılokok gibi bakterilerin yaptığı akciğer enfeksiyonlarında husule gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Akciğer enfarktüsü, akciğere yabancı cisim kaçması, verem, mantar hastalıkları ve bronşektazi (bronş genişlemesi) gibi sağlık problemlerinin de akciğer apsesi oluşumuna etkisi bulunmaktadır.

Akciğer apsesi nedenleri

Akciğer apsesi iki nedenden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi az öncede bahsettiğimiz gibi enfeksiyona yol açan çeşitli bakteriler olurken, ikincisi ise apse gelişimini hazırlayıcı etkenlerdir. Akciğer apsesine sebep olan irin yapıcı bakteriler streptokoklar, pnömokoklar, stafi-lokoklardır. Kangren yapıcı bakteriler ise Bacillus ramosus, Bacillus fragilis, Micrococcus foetidus, Bacillus fusiformis olurken, sarmal biçimli bakteriler ise Spirochaeta buccalis, Spirochaeta bronchialisdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver