Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Maaşları Ne Kadar Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Mesleği Nedir

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Nasıl Olunur Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Ne İş Yapar Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Mesleği

TANIM
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

GÖREVLER
Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,
Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı çalışmalar yapar,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip eder, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar,
Yıl sonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapar,
Eğitim-Öğretim döneminin başında seminerlere katılır,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ
· Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
Tartı ve ölçüm aletleri,
Laboratuar aletleri,
Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,

Mutfak araç ve gereçleri,
Ocak, fırın, buzdolabı,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin;

Sosyal bilimlere ilgi duyan,
İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,
Ayrıntılara dikkat eden,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir.
MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Üniversitelerin Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde Aile ve Tüketici bilimleri Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme yeni öğrenci alınmamaktadır.
Mili Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde bu branşa daha önceki yıllarda mezun olmuş Ev Yönetimi Öğretmenliği,Aile Bilimleri ve Tüketici öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği bölümü mezunları ile MEB ve YÖK işbirliği ile açılan/açacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans yada Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlamış olan Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi yüksekokulu ve Aile ve Tüketici Bilimleri lisans proğramı mezunları atanmaktadır.Aşağıdaki Meslek Eğitimine ilişkin diğer başlıklarda yer alan bilgiler Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programına öğrenci alındığı döneme ilişkin bilgilerdir.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Türkçe,Matematik,
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Eşit Ağırlıklı I (EA I)” puan almak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek içecek hizmetleri Aşçılık, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, “ Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Teknolojisi, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Ekonomisi, Mutfak bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil, aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir.Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini tamamlayanlara alanı belirten ”Lisans Diploması” ve ”Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni” unvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sosyal ekonomik, politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde Besin/Gıda teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak istihdam edilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Servis Hizmetleri,
Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan ,teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Kafeterya İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik , Yat Kaptanlığı Mutfak Yaşlı Hizmetleri ile,Diğer alanların beslenme alanına teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanın /dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler.Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler.Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
· Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
· Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
EĞİTİM SONRASI
· Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başla***** maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
· Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Ev Ekonomisi Öğretmeni,
Diyetisyen,
Ev Ekonomisti.

EK BİLGİLER
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

Sürekli ayakta kalma neticesi bacaklarda varis hastalığına maruz kalınabilmektedir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu – 2010,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver