Adalet meslek yüksek okulu mezunlarının iş imkanları nasıldır sorusunun cevabı hakkında bilgi

Adalet Bölümü Mezunları Üniversite Sonrası Kazandıkları Ünvanlar ve Yaptıkları İşler Nelerdir?

Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Sponsorlu Bağlantılar

Adalet Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir? Nerelerde Çalışırlar?

Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Neden Adalet Meslek Yüksekokulu ?

Çevre Üniversitelere bakıldığında Adalet Programının Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde eğitim verdiği görülmektedir. Adı geçen Üniversiteler dışında çevre illerde Adalet Programının bulunmaması sebebiyle SDÜ Adalet MYO’nun bölgeye hitap edeceği ve tercih edilirlik konusunda daha cazip olacağı bir gerçektir.

        Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren MYO mezunlarının mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği yapma, denetimli serbestlik bürolarında ise görev alma imkânına ve önceliğine sahip oluşu.
 Adalet Meslek Yüksekokulu açığı bulunan ülkemizde mezunlara % 100 iş garantisi sağlaması.
Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri aynı zamanda DGS ile Hukuk fakültelerine devam hakkına da sahip bulunmaktadırlar. İlgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrenciler başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık programlara da devam edebilmektedir.

ADALET  BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI (2011 YILI)

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Bölüm Üniversitesi Y.Okul P.Türü Kon. Taban Puan
Adalet Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Adalet M.Y.O YGS-3 40 173.203
Adalet Fatih Üniversitesi (İstanbul) Adalet M.Y.O YGS-3 40 281.489
Adalet İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 36 267.276
Adalet İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 15 274.268
Adalet Okan Üniversitesi (İstanbul) M.Y.O YGS-3 21 249.979
Adalet M.Y.O KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Adalet M.Y.O YGS-3 36 293.908
Adalet M.Y.O  (Tam Burslu) KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Adalet M.Y.O YGS-3 36 383.205
Adalet (%25 Burslu) Beykent Üniversitesi (İstanbul) M.Y.O YGS-3 45 275.464
Adalet (%25 Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Adalet M.Y.O YGS-3 15 198.103
Adalet (%25 Burslu) Fatih Üniversitesi (İstanbul) Adalet M.Y.O YGS-3 5 351.617
Adalet (%25 Burslu) Zirve Üniversitesi (Gaziantep) M.Y.O YGS-3 14 312.739
Adalet (%50 Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Adalet M.Y.O YGS-3 5 280.149
Adalet (%50 Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 30 281.706
Adalet (%50 Burslu) Okan Üniversitesi M.Y.O YGS-3 15 308.744
Adalet (%50 Burslu) Zirve Üniversitesi (Gaziantep) M.Y.O YGS-3 4 358.139
Adalet (Tam Burslu) Beykent Üniversitesi (İstanbul) M.Y.O YGS-3 5 376.670
Adalet (Tam Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Adalet M.Y.O YGS-3 2 371.973
Adalet (Tam Burslu) Fatih Üniversitesi (İstanbul) Adalet M.Y.O YGS-3 5 377.367
Adalet (Tam Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 4 377.157
Adalet (Tam Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 5 384.822
Adalet (Tam Burslu) Okan Üniversitesi (İstanbul) M.Y.O YGS-3 4 370.359
Adalet (Tam Burslu) Zirve Üniversitesi (Gaziantep) M.Y.O YGS-3 2 399.521

 

 

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Bölüm Üniversitesi Y.Okul P.Türü Kon. Taban Puan
Adalet M.Y.O Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YGS-3 100 398.957
Adalet Gazi Üniversitesi (Ankara) Adalet M.Y.O YGS-3 50 388.141
Adalet M.Y.O İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi YGS-3 145 383.655
Adalet M.Y.O Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Hukuk Fakültesi YGS-3 100 383.616
Adalet Marmara Üniversitesi (İstanbul) Adalet M.Y.O YGS-3 50 381.643
Adalet Selçuk Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 100 379.458
Adalet (İ.Ö) Selçuk Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 100 366.408
Adalet Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Adalet M.Y.O YGS-3 40 378.353
Adalet Kocaeli Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 55 373.995
Adalet Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Adalet M.Y.O YGS-3 60 373.239
Adalet Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Adalet M.Y.O YGS-3 45 371.835
Adalet Kırıkkale Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 50 371.140
Adalet İnönü Üniversitesi (Malatya) Adalet M.Y.O YGS-3 60 371.099
Adalet Yalova Üniversitesi Çınarcık M.Y.O YGS-3 40 370.752
Adalet Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Adalet M.Y.O YGS-3 45 367.394
Adalet Erzincan Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 50 366.540
Adalet (İ.Ö) Erzincan Üniversitesi Adalet M.Y.O YGS-3 50 363.506
Adalet Bozok Üniversitesi (Yozgat) Yerköy Adalet M.Y.O YGS-3 50 365.458
Adalet M.Y.O  (Uzaktan Eğitim) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YGS-3 140 349.563
Adalet M.Y.O (Uzaktan Eğitim) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi YGS-3 120 350.826
Adalet (Açık öğretim) Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Açıköğretim Fakültesi 155.292

 

K.K.T.C.

Bölüm Üniversitesi Y.Okul P.Türü Kon. Taban Puan
Adalet Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Adalet M.Y.O YGS-3 40 173.203
Adalet (%25 Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Adalet M.Y.O YGS-3 15 198.103
Adalet (%50 Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Adalet M.Y.O YGS-3 5 280.149
Adalet (Tam Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Adalet M.Y.O YGS-3 2 371.973

 

 

 

 

Programdan Mezun Olanların İstihdam Alanları

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin (RG. 10.07.2003 tarih ve 25164 sayı) 9, 14 ve 15.madde hükümlerine göre; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak kaydıyla seçim yapılması istenmektedir. Bu sebepten dolayı Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde atamada öncelik hakkına sahip kılınmış bulunmaktadır.

Bu sebeple Adalet Meslek Yüksekokulları, en başta yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt katibi ve adalet yardımcı personeli yetiştirmektedir.

Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt katipliği ve denetimli serbestlik bürolarında görev de yapma imkanına sahiptirler.

Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Ayrıca noterlik ve hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda ve çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşlarda hukuk bürolarının yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri aynı zamanda DGS ile Hukuk fakültelerine devam hakkına da sahip bulunmaktadırlar. İlgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz, başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık programlara da devam edebilmektedir.

Niçin Adalet Meslek Yüksek Okulu?

Adalet Meslek Yüksekokullarının sayısı az olup bu okul mezunları kolaylıkla iş bulabilmekte, adeta kapışılmaktadır. Ayrıca bu Yüksekokulu bitirdikten sonra hukuk fakültelerine dikey geçiş yaparak hukuk fakültelerinde okumaya devam etmektedirler.

Üniversitemiz piyasa şartlarını göz önünde tutarak mezunlarının kolaylıkla meslek sahibi olacağı, kendi geçimlerini temin edeceği, iş hayatında Türkiye’ye ve Dünyaya katkı sağlayacağı fakülte, yüksekokul ve bölümler açmaktadır. Adalet Meslek Yüksekokulu 2010-2011 döneminde eğitim – öğretim faaliyetine başlayan yeni bir meslek yüksekokuludur.

ÜNİVERSİTE TÜR FAKÜLTE YIL PUAN TÜRÜ BÖLÜM ÖĞRENİM ŞEKLİ 2010 PUANI 2009 PUANI 2010 KONT. 2009 KONT. 2010 EK KONT.
ANKARA Devlet HUKUK FAKÜLTESİ – ADALET MYO 2 YGS-3 ADALET (2) 407,522 283,259 100 100
İSTANBUL Devlet HUKUK FAKÜLTESİ – ADALET MYO 2 YGS-3 ADALET (2) 390,412 274,262 150 150
DOKUZ EYLÜL Devlet HUKUK FAKÜLTESİ 2 YGS-3 ADALET (2) 386,925 274,2 100 100
SELÇUK Devlet ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) 385,819 277,348 100 100
İSTANBUL BİLGİ Vakıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) TAM B. 380,845 8
KIRIKKALE Devlet ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) 380,65 50
ERZİNCAN Devlet MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) 380,486 274,013 50 50
YALOVA Devlet ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) 376,533 40
SELÇUK Devlet ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) İÖ 372,453 269,943 100 100
ERZİNCAN Devlet MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) İÖ 369,406 268,458 50 50
ANKARA Devlet HUKUK FAKÜLTESİ – ADALET MYO 2 YGS-3 ADALET (2) U. EĞİTİM 354,506 252,276 150 250
İSTANBUL Devlet HUKUK FAKÜLTESİ – ADALET MYO 2 YGS-3 ADALET (2) U. EĞİTİM 352,358 150
ZİRVE Vakıf MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) %50 BURSLU 325,028 6
ZİRVE Vakıf MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) 307,54 21
İSTANBUL BİLGİ Vakıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) 193,137 72
DOĞU AKDENİZ Vakıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) ——- 45
FATİH Vakıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) %50 BURSLU ——- 5
FATİH Vakıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) TAM B. ——- 5
BEYKENT Vakıf MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) TAM B. ——- 5
GAZİ Devlet ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) ——- 50
KOCAELİ Devlet ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) ——- 60
MARMARA Devlet ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) ——- 50
DOĞU AKDENİZ Vakıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) TAM B. ——- 5
ERCİYES Devlet ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) ——- 60
BEYKENT Vakıf MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) ——- 45
İNÖNÜ Devlet ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) ——- 60
FATİH Vakıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YGS-3 ADALET (2) ——- 40

Adalet MYO Mezunları Ne İş Yapar?

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla adli yargı, idari yargı organlarında, mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü ve yardımcılığı, icra müdürlüğü ve yardımcılığı, zabıt katibi, mübaşir, ceza müdürlüğü gibi görevlere gelebilmekte; noterlerde, avukatlık yazıhanelerinde, şirketlerin hukuk departmanlarında, resmi ve özel bankalarda, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluışlarda iş bulma olanağına sahiptirler. Özellikle mahkemelerde hakim ve savcıların işlerinin yürütülmesinde yardımcı eleman olarak görev yaptıklarından dolayı Adalet Bakanlığı tarafından öncelikle tercih edilmektedir.

Mezunlar, hızlı klavye kullanma, çeşitli bilgisayar programlarını öğrendikleri için (örneğin, Ofis, UYAP, MERNİS gibi) kamu kesiminin her alanında olduğu gibi özel sektörün her alanında da iş bulabilmekte, adeta kapışılmaktadır.

Hukuk Fakültelerine Dikey Geçiş

AMYO mezunlarının başarılı olanlarının belli bir kısmı, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde (4) yıllık hukuk lisans programlarına dikey geçiş yapabilmekte ve (2) yıl daha okuyarak hukuk fakültesinden mezun olabilmektedirler. Hukuk mezunu olarak da hakim, savcı, kaymakam, avukat vs. gibi mesleklerde görev yapmaktadırlar.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

(2) yıllık önlisans eğitimi verilecektir. Yabancı dil eğitimi almak için hazırlık okumak isteyenlere ek olarak hazırlık okumaları tavsiye edilmektedir; ancak mecburi değildir.

Hukuk derslerinin yanı sıra uygulamaya yönelik dersler de verilecektir: Kamu Hukuku Bilgisi, Özel hukuk Bilgisi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku gibi hukuk derslerinin yanı sıra; Bilgisayar ve Klavye Kullanımı, Kalem Mevzuatı, Hukuki Yazışma Usulleri, İnfaz Hukuku, Ceza İdaresi, Dosyalama ve Arşivleme gibi uygulamaya yönelik, pratik becerilerini gelişterecekleri mesleki dersleri de göreceklerdir.

Hukuk fakültelerinde okutulan ana derslerin hemen hepsi sıkıştırılarak (2) yılda Adalet MYO öğrencilerine verilmektedir. Bu nedenle, hukuk fakültelerine dikey geçiş yaptıklarında fazla zorluk çekmemektedirler.

Fiziki ve Akademik İmkânlar

Adalet Meslek Yüksek Okulu Fatih Üniversitesi’nin İstanbul yerleşkesinde faaliyet gösterecektir. Fatih Üniversitesi’nin İstanbul’da kurulmuş olması, öğrenciler açısından önemli bir kazanımdır. İstanbul’un gerek tarihi, gerekse ekonomik alanda Türkiye’nin en gelişmiş şehri olması, başlı başına bir cazibe merkezi haline dönüştürmektedir.

Adalet MYO öğrencileri, Üniversitemizin her türlü imkanlarından yararlanacak olup bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatlıkla gerçekleştirecekleri bir ortamda ders görmektedirler. Ayrıca, İstanbul’da bir çok adliyenin varlığı, yeni gelecek öğrenciler açısından sadece teorik sistemi öğrenmekle sınırlı kalan bir eğitim sistemi dışında, uygulamaya yönelik önemli bir olanak sağlamaktadır.

Fatih Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi, Türkiye’de en yüksek puanla tercih edilen bir Fakülte olup Hukuk Fakültesinin tüm imkanlarından yararlanılacaktır. Derslerinin büyük bir çoğunluğuna Hukuk Fakültesinin deneyimli hocaları ders vereceği gibi duruşma salonu ve bilgisayar laboratuvarları gibi olanaklardan da yararlanılacaktır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Meslek Yüksekokulunun bulunması ve oradaki derslerden ve hocalardan yararlanılacak olması Adalet Meslek Yüksekokulu için çok büyük bir şanstır ve derslerimizin büyük büyük bir çoğunluğu uygulamalı olarak işlenecektir.

Kontenjan ve Müracaat

Adalet MYO’nun (5) tam burslu, (5) %50 burslu ve (40) ücretli olmak üzere 50 kontenjanı bulunmaktadır. 2010-2011 eğitim- öğretim döneminde ek kontenjanla öğrenci almış olup 1. sınıfımız bulunmaktadır.

Ücretli okuyacak olan öğrencilerimiz yılda 7.000 TL ödeyeceklerdir.

Müracaatlar ÖSYM’ye yapılacak olup Sözel puan türünde belli bir barajın üstünde başarılı olan öğrenciler kayıt olmaya hak kazanacaklardır.

Yoğun bir talebin olduğu ve olacağı gözlenen Adalet MYO’na öğrencilerimizi bekliyor ve şimdiden başarılar diliyorum.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver