Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Laboratuar Tetkikleri

Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Laboratuvar Tetkik Değerleri Formunu İndirmek İçin Buraya Tıklayınız

 …………………………………………………….HASTANESİ

Sponsorlu Bağlantılar
EK-3     ACİL OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREKEN KRİTİK TEST DEĞERLERİ FORMU

TETKİK YAŞ TEST DEĞERİ
Düşük Yüksek
Kan Şekeri
Kan Gazı
D Dimer
Troponin
Kontrastlı görüntüleme çalışmaları öncesi istenen Kreatinin ve elektrolitler
BUN
Beyaz küre Erişkin (16-99) 1500/mm3 15000/mm3
Hematokrit Erişkin (16-99) %15 %55
Hemoglobin Erişkin (16-99) 7g /dl 18g/dl
Trombosit Erişkin (16-99) 30000/mm3 1000000/mm3
Protrombin  Zamanı 0-99 40 sn
aPTT 0-99 90 sn
Kan kültürü 0-99 Pozitif
BOS Gram boyama ve kültür 0-99 Pozitif
Steril vücut sıvılarından kültür 0-99 Pozitif
ARB boyama ve kültür 0-99 Pozitif
Malarya ya da diğer kan parazitleri 0-99 Pozitif
Hızlı antijen testleri (Cryptococcus, grup B streptokok, H.influenza tip b, N. menengitidis) 0-99 Pozitif
Salmonella, Shigella, gaita kültürleri 0-99 Pozitif
Hepatit, sifiliz ve HIV 0-99 Pozitif

a.       Testin istemi ve sonuçlanması arasındaki süre içinde temas kurulamaması durumunda, kritik test sonucunun kime iletileceği konusunda karara varılır. Kritik test sonuçlarının iletileceği alternatif kişiler; test istemi yapan tabiple aynı branştan başka bir tabip, kat tabibi veya baştabip/yardımcıları ya da sorumlu hemşire olabilir.b.      Yoğun bakımlarda (YBÜ) yatak başında kan gazında elektrolit ve/veya glukometre ile kan şekeri ölçümü yapıldı ise ilgili tabibe haber verme sorumluluğu YBÜ hemşiresine aittir.

HAZIRLAYAN: ONAYLAYAN:
Mikrobiyoloji Uzmanı:Radyoloji Uzmanı:Patoloji Uzmanı: Klinik Şefi:

>>> Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Laboratuvar Tetkikleri <<<
Formu alternatif olarak BURAYA TIKLAYARAK da indirebilirsiniz.

–> BİLGİ FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver