8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Sayfa-40 Tüm Cevaplar Bütün Çözümler 2013 Sorunun Cevabı Çözümü

40.sayfanın bütün cevapları aşağıda verilmiştir. soruların çözümlerinde herhangi bir hata veya yanlışlık yada eksiklik olduğunu düşünüyorsanız sizlere önerimiz sayfanın en altındaki yorum kısmından bunu bize bildirmeniz. Gereği hemen yapılacaktır. İnşallah ödevlerinize faydası dokunur…

ekoyay+vatandaşlık+sayfa+40.jpg (589×812)

Sponsorlu Bağlantılar

Demokratik devlet, toplumun güçsüz kesimlerini güçlüler karşısında toplumsal ve ekonomik konularda aldığı önlemlerle korur. Toplumdaki eşitsizlikleri olabildiğince giderir. Bunun için bireylere ailenin korunması, eğitim, sağlık, çevre, konut hakkı gibi sosyal ve ekonomik haklar tanır yani adaleti gerçekleştirir.

Farklı görüşleri savunanların karşılıklı ödünler vererek aralarında anlaşmaya varmalarıdır.

Toplum yaşamında, değişik görüşlerin, farklı ideolojilerin bir arada bulunması, her birinin rahatlıkla düşüncelerini açıklayabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleridir.

Devletin önceden saptanmış hukuk kurallarına uygun olarak yönetilmesi, her devlet kurumunun anayasada gösterilen görev ve yetkilere sahip olması, kimsenin bunları değiştirme yetkisini taşımamasıdır.

Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesini sağlayan, insanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez bir haktır.

Herkesin aynı biçimde düşünmesinin ve davranmasının mümkün olmadığının, farklılıkların topluma çok seslilik getireceğinin kabul edilmesi ve bunlara saygı gösterilmesidir.

İnsanların kendilerinin ve başkalarının düşüncelerini daha iyi anlayabilme ve açıklayabilme becerisini geliştirmek için gerçekleştirdikleri etkin, sistemli ve işlevsel düşünme sürecidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver