8. sınıf kareköklü sayılarla çarpma bölme videolu konu anlatımı kısa ders notları özet çözümlü sorular test çöz 2013-2014

8. sınıf kareköklü sayılarla çarpma bölme konu anlatımı video çözümlü soruları testi çöz izle indir
dikdörtgen alan karekökKenar uzunlukları m ve m olan dikdörtgeni ele alalım. Bu dikdörtgenin alanını bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız. Kareköklü sayılarla çarpma işlemiyle ilgili bir kural geliştirebilir misiniz? Tartışınız.

Kareköklü Sayılarda Çarpma İşlemi

Kareköklü sayılar çarpılırken (varsa) katsayılar çarpılarak çarpıma katsayı olarak yazılır. Kareköklü iki sayı ise tek bir karekök içine yazılarak çarpılır ve çarpıma yazılır.
a√x.b√y = a.b √x.y dir .

Sponsorlu Bağlantılar

Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi

a√x / b√y = (a/b)√x/y dir .

Yandaki örüntünün ilk üç satırını inceleyelim. Kareköklü sayılarla bölme işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız. Yandaki örüntünün 4. satırındaki ondalık kesrin karekökünü ele alalım. Ondalık kesri, kesir sayısı olarak nasıl ifade edersiniz? Açıklayınız. Kesir sayısı olarak ifade ettiğiniz ondalık kesrin karekökünü nasıl bulacağınızı tartışınız.

1) Aşağıdaki işlemleri yaparak en sade biçimde yazınız.
a) 3( √5 + √2 )   b) 3( √3 – √5 )      c) 5( √2 – √3 )    ç) 5( √2 + √3)
2) √35 sayısını iki kareköklü sayısının çarpımı şeklinde yazınız.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver