8. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Çözümleri Yanıtları

8. Sınıf 2 Dönem Fen Ve Teknoloji 1. Yazılıları, 8. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. Sınıf 2 Dönem Fen Ve Teknoloji 1. Yazılıları indir. 8. sınıf 2 Dönem Fen ve Teknoloji 1. Yazılıları

1.Cümle doğru ise D, yanlış ise Y harfini işaretleyiniz.
Ses ışıktan daha hızlıdır
D
Y
Çözeltinin pH değeri 14’e yaklaşınca asitliği artar
D
Y
Metal-ametal arasında iyonik bağ oluşur
D
Y
Yüksek frekanslı titreşimler kalın ses üretir
D
Y
I.periyotta yalnızca H ve He elementleri vardır
D
Y
Sodyum (Na) iyonu suya sertlik verir
D
Y
Sülfürik asitin formülü H2SO4’tür
D
Y
Ametaller ısı ve elektriği iyi iletirler
D
Y
İnsanlar 20Hz-20000Hz arasındaki sesleri işitir
D
Y
Demirin paslanması bir yanma tepkimesidir
D
Y
 2.Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeyi yazınız.
I.Ses şiddeti, sesin …………………….. bağlıdır.
II. Bazlar turnusol kağıdının rengini ………………………  çevirir.
III.Sesin yayılabilmesi için ……………..…. ortama ihtiyaç vardır.    
IV. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle ……………………… .            
V.Asit ve bazlar birleşerek ……………..…tepkimesi oluştururlar.
3.Aşağıda verilen elementlerin periyot ve grup numaralarını bulunuz.                                                           3Li……………………  12Mg…………………..  8O………………..     .             
18Ar……………………..    14Si…………………….
4.Aşağıdaki anyon ve katyonların oluşturacağı bileşiklerin formüllerini tablodaki ilgili yerlere yazınız.
Li+
Ca2+
Al3+
F
NO3
O-2
5.Verilen tepkimeleri uygun katsayılarla denkleştiriniz 
6.                                                                    .                             
pH değeri verilen yandaki maddelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?            
A) A çözeltisinin tadı ekşidir
B) B çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir
 C) C maddesi asidik özellik gösterir
 D) D’nin sulu çözeltisi elektriği iletmez
7.  (NH4)2Cr2O7           bileşiğinin formülünde kaç tane atom vardır?
A)4              B)13              C)15           D)19
8. X :  Suda çözündüğünde OH iyonu verir.
Y :  Suda çözündüğünde H+ iyonu verir.
Z :  X ve Y’nin tepkimesi sonucu oluşur.
Buna göre, X, Y ve Z maddelerinin cinsleri nedir?     
 
9.Ses aşağıda verilen hangi ortamda en hızlı yayılır?
A) Su         B) Hava        C) Tahta        D) Deniz suyu
10.Aşağıdaki gazlardan hangisi asit yağmuruna neden olmaz?
 A) O2               B) CO2             C) NO2            D) SO2
11.          X:2 ) 1 )                      Y:2 ) 8 ) 7 )
      Elektron dizilimleri verilen element atomları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) X bir metaldir               B) Y kararlı bir elementtir, bileşik yapamaz
C)Y bir halojendir             D) X ile Y arasında iyonik bağ oluşur
        Şişe müziği yapmaya karar verdik farklı miktarlarda aynı sıvıyı şişelere doldurduk. Sırasıyla I, II, III ve IV şişelerine vurduğumuzda en kalın sesi ve en ince sesi hangi şişelerinden elde ederiz?
13. Aşağıda grafiği verilen ses dalgalarından hangisinin frekansı en büyüktür?
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver