8.Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları Çözümleri Yanıtları

8. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı,  8.Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı indir. 8. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARATLI İLKÖĞRETİM OKULU 8/B SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

 B- BOŞLUĞA İFADE DOĞRU İSE ( D), YANLIŞ İSE (Y) HARFİ YAZINIZ.

 

 1.        (…..)Bir ses dalgasında tepe ve çukur noktalar arasındaki  mesafenin iki katına ‘’genlik’’ denir.
2.        (……)Ses dalgaları soğuk maddede daha hızla yayılır.
3.        (…..)Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.Çünkü camla tepkimeye  girerler ve H gazı açığa çıkarırlar.
4.        (…..)pH değeri 8.5 olan madde bazik bir maddedir.
5.        (…..)Frekansı 20 Hz’den düşük olan seslere ultrason denir.
6.        (…..)Ses bir enerjidir ve başka bir enerjiye dönüşebilir.
7.        (…..)Fazla miktarda fosfor ve klor iyonu içeren sular ‘’sert su’’olarak adlandırılır.
8.        (…..)İki hidrojen atomunun birleşmesinden (H2 ) molekülü oluşur ve aralarındaki bağ kovalent bağdır.
9.        (…..) Sülfürik asitin, piyasadaki adı Zaçyağıdır.
10.     (…..) Kimyasal tepkimelerde toplam molekül sayısı korunur.
C- Aşağıdaki boşlukları uygun  kelimeleri bularak  doldurunuz.
1.    Bir  saniyede, bir noktadan geçen dalga sayısına yani titreşim sayısına……………………………… denir.
2.    Ses şiddeti, sesin ………………………………………….. bağlıdır.
3.    Bir maddein asit  ya da baz olup olmadığını anlamak için…………………………………..kullanabiliriz.
4.    pH metrede 0-7 arası………………………,7-14 arasındaki değer ise……………………….olduğunu gösterir.
5.    PO4-3 verilen çok atomlu iyon………………….…iyonunun formülüdür.
6.    Ses en hızlı ………………………., en yavaş ise …………………………………………yayılır.
7.    Suyu yumuşatmak için 2 yöntem kullanılır bunlar şunlardır. A)……………………………..
       B)……………………………………………………………………..
D- Aşağıdaki soruları verilen boşluklara cevaplayınız?
1. Asit yağmurlarına neden olan gazların formül ve isimlerini yazın.
2.Asit yağmurlarının oluşturduğu zararlı etkilerden 3 tanesini yazınız.
*
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver