8.Sinif Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları İndir 2012 2013 ve Cevapları Çözümleri Yanıtları

8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı ve Sınav Soruları Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları – 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları – 8.Sınıf 1.Dönem Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları – 8.Sınıf 2.Dönem Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları – Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sınav Sorular – 8.Sinif Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları İndir 2012 2013
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olanı işaretleyiniz.(21×3=63p)

       X sıvısı            Y sıvısı            Z sıvısı            T sıvısı
1) dc yoğunluklu cisim yukarıdaki gibi X,Y,Z ve T isimli farklı yoğunluktaki sıvıların içine bırakılmıştır. Cismin sıvılardaki durumu yukarıdaki gibi olduğuna göre yoğunluklarının sıralanışı nasıl olmalıdır?
A) dx > dy > dz > dt > dc
B) dt > dc = dz > dx > dy
C) dy > dx > dz = dc > dt
D) dz > dy > dx > dt > dc
2) Tek ayağı üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağını da yere koymasıyla yere yaptığı basınç ve öğrencinin ağırlığı nasıl  değişir?
        Basınç            Öğrencinin ağırlığı
A)     Azalır                   Artar
B)     Azalır                   Değişmez
C)     Değişmez              Azalır
D)     Artar                   Değişmez
3) Yandaki elementlerin hangi ikisi periyodik sistemde aynı periyotta bulunur?
A)K ve L
B) M ve N
C) L ve M

D) K ve N

Sponsorlu Bağlantılar


4) Mayoz bölünmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyümeyi sağlamak
B) Vücut hücrelerini oluşturmak
C) Üreme hücrelerini oluşturmak
D) Yıpranan hücreleri onarmak
5) Aşağıdaki özelliklerden hangisi metallere ait bir özelliktir?
A) Elektrik iletkenlikleri orta düzeydedir.
B) Tel ve levha haline kolayca gelebilirler
C) Elektron alma eğilimleri yüksektir.
D) Periyodik sistemin sağ tarafında yer alırlar.
6) Genotipleri verilen aşağıdaki bezelyeler çaprazlandığında hangisinden yeşil tohumlu bezelye bitkileri meydana gelmez? (S:sarı, s:yeşil)
 A) SS X Ss       B) Ss x ss        C) Ss x Ss         D) ss  x ss
7) Aşağıdakilerden hangisi saf döldür?
    I) Aa           II) BB        III) Cc      IV) dd
A) I ve II         B) II ve IV      C) I ve III         D) Hepsi
8) Bir lastik balonun atmosferde yükselebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yada hangileri yapılabilir?
I ) Balonun içini helyum gazıyla doldurma
II )Balonun içini sıcak havayla doldurma
III)Balonun içini karbondioksit gazıyla doldurma
A)    I , II ve III                 C) III
B)    II ve III                     D) I ve II
9) Anne ve baba dillerini yuvarlayabiliyor fakat çocukları dillerini yuvarlayamıyorsa, bu durum aşağıda verilenlerden hangisi ile en iyi şekilde açıklanır?
A ) Anne ve babanın her ikisi de dil yuvarlayamama genini çekinik olarak taşımaktadırlar.
B ) Annede dil yuvarlayamama geni vardır.
C ) Dil yuvarlayamama geni sonradan çocuklara geçmiştir.
D ) Babada bulunan dil yuvarlamama geni çocuklara geçmiştir.
10) Aşağıdaki elementlerden hangisi elektriği iletmez?
   A) Kükürt       B) Gümüş       C) Demir   D) Bakır
11) Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünme için ortaktır?
A) Sonunda 2 hücre oluşması
B) Parça değişimi olması
C) Önce çekirdek bölünmesi sonra sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi
D) Tüm hücrelerde görülmesi
12) Çuha çiçeğinin 30-35 derecede beyaz renkli; 15-20 derecede kırmızı renkli çiçek açması hangi olaya örnektir?

A) Mutasyon      B) Modifikasyon   C) Evrim    D) Adaptasyon

Öğrenci bu deneyle sıvı basıncının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı olduğunu test etmeye çalışmıştır.
A ) Kabın şekline                                     B) Kabın hacmine
C) Sıvının yoğunluğuna                  D) Sıvının yüksekliğine
14) Aşağıdakilerden hangisi basıncı artırmak için yapılmıştır?
A) Rayların şekil bozukluğuna uğramaması için trenlerdeki tekerlek sayısının artırılması
B)Meyvenin daha rahat kesilmesi için bıçağın keskinleştirilmesi
C) Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabısı kullanılması
D) Traktörlerin toprağa saplanmaması için geniş tekerlekli yapılması
15)        X elementi ile ilgili olarak;
       I.Yemek tuzunun yapısında bulunur.
       II. Mikrop öldürücü olarak kullanılır.
       III. Sembolü “Cl” dir.             Bilgileri veriliyor.
Buna göre X elementi aşağıdakilerden hangisidir?
     A)Flor               B)Sodyum     C)Klor       D)Karbon
16)Y elementinin proton sayısı 13’tür.
Buna göre Y elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
   A)2.periyod, 3A grubu        B)2.periyod, 2A grubu
   C)3.periyod, 2A grubu       D)3.periyod, 3A grubu
17)   I.Isı ve elektriği iyi iletirler.
         II. Oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar.
         III. Son yörüngelerinde 6,7 ve 8 elektron bulunur.
Metaller için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)I ve II     B)Yalnız I        C)I ve III   D)II ve III
18)   I.Isı ve elektriği iyi iletirler.
        II. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunurlar.
         III. Son yörüngelerinde 4, 5, 6 ve 7 elektron bulunur.
Ametaller için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
    A)Yalnız II    B)I ve II      C)I ve III     D)II ve III
19)     I.Isı ve elektriği iletir.
         II. Parlak görünümlüdür.
         III. Periyodik sistemin 2.periyodundadır.
Bilgilerine göre X elementinin yeri yukarıdaki periyodik cetvelde numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisi olabilir?
        A)III               B)IV              C)I              D)II
20) Periyodik cetvel ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Elementler, proton sayılarının artışına göre yerleştirilmiştir.
B)Yatay sıralara periyod, düşey sütunlara grup adı verilir.
C)Aynı grupta yer alan elementlerin benzer kimyasal özellikleri bulunur.
D)Aynı periyotta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynıdır.
21) X+1 iyonu ile Y-2  iyonları  arasında kurulan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
 A)    XY      B)    X2Y      C)    XY2       D)   X2Y2
***Proton sayısı 19 olan K elementi ile proton sayısı 17 olan Cl elementi için:
a)    Elektron dağılımlarını bulunuz.(3 puan)
b)    Bu  elementler arasındaki  kimyasal bağ türünü şekil çizerek belirtiniz.(4 puan)
Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz.(30 Puan)
1-(     )Sıvılar içinde bulunan cisimlere kaldırma kuvveti uygular.
2-(     )Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete kaldırma kuvveti denir.
3-(     )Katı maddeler,uygulanan kuvveti aynı yönde ve aynı şiddetle iletir.
4(     ) Arabalardaki hidrolik fren sistemi,gazların basıncı iletme özelliğine dayanır.
5-(     ) Mutasyonlar eşey hücrelerinde olursa kalıtsaldır.
6-(     ) Hemofili hastalığı “X”cinsiyet kromozomlarıyla taşınan kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır.
7-(     ) Kısaltılmış yazılımı DNA olarak adlandırılan Deoksiribonükleik asit tekli sarmal yapıdadır.
8-(     ) Mitoz bölünmede parça değişimi görülür.
9-(     ) Yarı metaller hem metallerin hem ametallerin özelliklerini gösterirler.
10-(     ) Periyodik tablonun 1A grubunda soygazlar bulunur.
11-(     ) Toprak alkali metaller kararlı elektron dizilimine sahiptir.
12-(     ) Metaller oda sıcaklığında katı,sıvı ya da gaz olabilirler.
13-(      ) Elektron veren nötr atom negatif yüklü iyon haline geçmiş olur.
14-(      ) Metaller elektron vermeye ,ametaller ise elektron almaya yatkındır.
15-(      ) Kimyasal tepkimelerde girenlerdeki atom çeşidi ve sayısı,ürünlerdeki atom çeşidi ve sayısına eşittir.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver