7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabının çalışmalarını göster

8. Sinif Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Cevapları Bilge Yayınları

1-Zekât ve sadaka ile ilgili birer ayet meali bularak bunları defterinize yazınız.

Sponsorlu Bağlantılar
Zekat İle İlgili Ayet
Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür(Bakara,110)
Sadaka İle İlgili Ayet
Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır(Bakara, 271)
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabi Cevaplari Bilge Yayinlari Sayfa 48
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabi Cevaplari Bilge Yayinlari Sayfa 48
Açık Uçlu Sorular
1. Paylaşmak ve yardımlaşmak niçin bir ihtiyaçtır? Açıklayınız.
2. İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız.
3. Hac nasıl yapılır? Kısaca anlatınız.
4. Haccın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Söyleyiniz.
5. Kurban niçin kesilir? Açıklayınız.

Çoktan Seçmeli Sorular
1. Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilmez?

A. Yoksullara
B. Düşkünlere
C. Borçlulara
D. Anne ve babaya

Cevap D seçeneği olacaktır. Anne babaya zekat verilmez.

İslamiyet niçin dayanışmaya önem vermiştir?

Toplumları sağlıklı bir şekilde ayakta tutan faktörlerin başında birlik ve bütünlük yer alır. Bu önemli faktörün zıddı olan tefrika yani bölücülük hastalığına mübtela olmak ise, toplumları temelden çökertmeye neden olur. Bu nedenle tevhid dini olan İslâm, birlik ve beraberliğe son derece önem vermiştir. Nitekim Yüce Allah (c.c.)Kur’an’da: “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın, tefrikaya düşmeyin.” Bir başka ayette ise: “Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle (ihtilafa düşüp) çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider.” buyurmuştur. O nedenle huzur ve barışı bozucu tefrikalardan sakınarak, zora ve sindirmeye başvurmaksızın hoşgörülü  bir ortamı hâkim kılmak, kenetleşme ve birleşmenin tek yoludur. Zaten “tevhid” kelimesi, Allah’ın birliğine inanmak anlamını taşıdığı gibi, aynı zamanda birleştirmek, toplamak gibi manaları da kapsar. Bu nedenle islam dini dayanışmaya çok büyük önem vermektedir.
Kurban ibadetini konu alan bir ayet meali araştırıp öğreniniz ve bunu defterinize yazınız.

Kevser Suresi “O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”
Kimlere zekât verilebileceğini araştırıp defterinize yazınız.

1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.
2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.
3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.
4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekât verilebilir.)
5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.
Haccın kimlere farz olduğunu araştırınız.

  • ·        Akilli olmak,
  • ·        Erginlik çagina gelmis olmak,
  • ·        Müslüman olmak,
  • ·        Hür olmak,
  • ·        Haccin farz oldugunu bilmek. (Bu sart müslüman olmayan ülkelerde müslümanligi kabul edenler içindir. Islam ülkelerinde yasayan müslümanlar için haccin farz oldugunu bilmemek özür degildir.)
  • ·        Zorunlu ihtiyaçlardan baska hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü oldugu aile fertlerinin geçinebilecegi maddi güce sahip olmak.
  • ·        Durumuna uygun bir vasita ile hac yolculugunu yapabilmesi için vasita ve yol masraflarini karsilayacak parasi olmak.
  • ·        Hac vazifesini yapabilecek zamana yetismis olmak.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver