7. Sinif Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013 Cevapları Çözümleri Yanıtları

7. Sınıf Dinkültürü Yazılı Soruları 2. Dönem 1. Yazılı, 7. Sinif Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 7. Sınıf Dinkültürü Yazılı Soruları 2. Dönem 1. Yazılı indir. Başarılar…

Bismillahirrahmanirrahim

Sizden her kim hasta ya da yolcu olursa, diğer günlerde(tutamadığı gün sayısınca) oruç tutsun. Güç yetiremeyenler bir yoksulu doyuracak kadar fidye versinler. Kim gönül isteğiyle (daha fazla yoksulu doyurmak için) iyilik yaparsa, kendisi için daha iyidir; ancak oruç tutmanız sizin için en iyisidir, bir bilseniz!”(Bakara suresi, 184)

Sponsorlu Bağlantılar
SORULAR 

İşaretlemeleri “Cevap Anahtarı”na yapınız. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

 

1. I. “Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.” (Tevbe suresi, 119)
II. “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; çünkü şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.” (Bakara suresi, 168)
ukarıdaki ayetlerde şeytanın kötülüğünden korunmak için aşağıdakilerden hangisinedeğinilmemiştir?
A-Doğru insanlarla beraber olmak gerektiğine
B-Allah’a isyan etmekten kaçınmak gerektiğine
C-Helal ve temiz şeyler yiyip içmek gerektiğine
D-İyiliği dokunmayan insanlardan uzak durmak gerektiğine
2. Aşağıdakilerden hangisi Kadir Gecesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A-Kuran’ın indirildiği gecedir.
B-Kuran’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir.
C-Ramazan ayı içinde yer alır.
D-Hz. Muhammed(sas.)’in doğduğu gecedir.
3. Fidye miktarı ne kadardır?
A-Bir fakiri sabah ve akşam doyuracak kadar para ya da gıda
B-Bir fakiri bir öğün doyuracak kadar para ya da gıda
C-Bir fakiri bir hafta doyuracak kadar para ya da gıda
D-Bir fakiri bir ay doyuracak kadar para ya da gıda
4.  Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmakla yükümlü değildir?
A-Akıllı olanlar
B-Ergenlik çağına gelmiş olanlar
C-Sürekli ilaç kullanmak zorunda olanlar
D-Yolcu olmayanlar
5. Aşağıdakilerden hangisi, batıl inançlarla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A-Hurafelerin toplumda kutsallaştırılmasına neden olur.
B-Toplumda her alanda üretkenliği artırır.
C-Toplumda bilgisizliğin artmasına neden olur.
D-Toplumsal huzursuzluğa neden olur.
6. Bir kimsenin Kur’an okuyup, diğerlerinin de dinlemesi veya Kuran’dan takip etmelerine ne ad verilir?
A-Mukabele   B-Hatim   C-Hafız   D-Tefsir
7. Ramazan Bayramına kavuşmuş olan kişiler, bunun bir şükrü olarak ihtiyaç sahibi kimselerin sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek masraflarını karşılarlar. Maddi durumu iyi olan kişilerin vermesi vacip olan bu sadakaya ne ad verilir?
A-Zekât  B-Fidye  C-Ulufe  D-Fitre
8. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre doğru bir bilgi değildir?
A-Dünya ve ahiret bir bütündür; biri diğerine tercih edilemez.
B-Ahireti kazanmak dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır.
C-Dünya varılabilecek son noktadır ve ölüm yok oluştur.
D-Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
A-Unutarak bir şey yiyip içmek
B-Oruçlu olduğunu bile bile yiyip içmek
C-Ağza veya burna çekilen suyu yanlışlıkla da olsa yutmak
D-İftar vakti girdi zannederek bir şey yiyip içmek
10. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
A-Hem günah hem de sevap işlerler.
B-Geleceği bilmezler.
C-Nurdan yaratılmışlardır.
D-Sürekli iyilik yaparlar.
11. Aşağıdakilerden hangisi meleklere iman etmenin bireysel kazanımlarından biri olamaz?
A-Kişiyi iyilik yapmaya teşvik eder.
B-Kişiyi kötülük yapmaktan alıkoyar.
C-Meleklere inanan kişi, kendisine yapılan her iyiliğin Allah tarafından yapıldığını bildiği için, kendisine iyilik yapan kimseye teşekkür etme gereği hissetmez.
D-Kişi yalnızlık hissine kapılmaz.
2. Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin bireysel kazanımlarından biri olamaz?
A-Kişi iyi ya da kötü, yaptığı hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını bilir.
B-Dünya hayatını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır.
C-Zayıfın güçlüden hakkını alacağı bir günün geleceğini bilir; kimseye haksızlık yapmaz.
 D-Dünya işlerinden vazgeçerek sürekli ibadet etmeye çalışır.
13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A-Teravih     B-Hac     C-Oruç     D-Ramazan
14. Bir dileğin gerçekleşmesi dileğiyle tutulan ve dileğin gerçekleştiği zaman tutulması vacip olan oruca ne ad verilir?
A-Farz oruç      B-Nafile oruç
C-Kaza orucu   D-Adak orucu
15. Peygamberimizin oruçla ilgili Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa, Allah’ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.” hadisinden çıkarılabilecek en doğru yargı hangisidir?
A-Kötü söz ve davranış kişiyi alçaltır.
B-Oruçlu sadece bedensel ihtiyaçlardan değil; her türlü kötü söz ve davranışlardan da uzak durmalıdır.
C-Allah kötü söz söyleyenleri sevmez.
D-Yapılan kötülükler oruçla bağışlanacaktır.
16. Oruç açma vaktine ne ad verilir?
A-İmsak B-Mukabele C-İftar D-Salât
7. “Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi……………..”(Nas suresi)
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A-Küfüven ehad
B- Minelcinneti vennâs
C-Melikinnâs
D-İza hased
18. K. Kerim hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?
A-Berat Gecesinde    B-Miraç Gecesinde
C-Kadir Gecesinde    D-Hiçbiri
19. Aşağıdakilerden hangisi orucun bireysel ve toplumsal kazanımıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A-Kişi Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanır.
B-Kişi nimetlerin değerini daha iyi anlar; şükreden bir kul olur.
C-Toplumsal bütünlüğü pekiştirir.
D-Kişinin iradesini zayıflatır.
20. İnsanların davranışlarını kaydetmekle görevli olan melekler hangileridir?
A-Kiramen Kâtibin    B-Hafaza
C-Mikail                      D-Münker Nekir
Puanlama: Her soru 5 (beş) puandır. Başarılar dileriz.
                  
CEVAP ANAHTARI
1
A
B
C
D
2
A
B
C
D
3
A
B
C
D
4
A
B
C
D
5
A
B
C
D
6
A
B
C
D
7
A
B
C
D
8
A
B
C
D
9
A
B
C
D
10
A
B
C
D
11
A
B
C
D
12
A
B
C
D
13
A
B
C
D
14
A
B
C
D
15
A
B
C
D
16
A
B
C
D
17
A
B
C
D
18
A
B
C
D
19
A
B
C
D
20
A
B
C
D

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver