6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÇALIŞMA SORULARI (TEST) ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÇALIŞMA SORULARI (TEST) özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÇALIŞMA SORULARI (TEST) hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

1.herkes tarafından kabul edilen, kolayca anlaşılabile değiştirilemeyen bilgilere ……………………denir.2.ülkemizde bize vatandaşlık haklarını öğreten ……………………..……….dersidir.
3. Olguyu görüşten ayıran en büyük fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır. Buna göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi bir olguyu ifade eder.A)      Yarınlar bugünden güzel olacak B)      Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.C)      Türkiye’ni en sevilen takımı Sakaryaspordur.D)      Bana göre futbol bir akıl oyunudur.
4. ……………………..İstanbul’dur. Yandaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur.A)      Türkiyenin En büyük ili B)      Marmara bölgesinin in gelişmiş iliC)      Türkiye’de en çok göç alan ilD)      Bence umutların diyarı5. Aşağıdakilerden hangisi ‘tümevarım’ a örnek verilebilir.A)      Duyan, seven, ağlayan, düşüne tek varlık insandır.B)      Olcay öğretmen yılın öğretmeni seçildiC)      Bu kitabın oluşturulması için şu aşamalar gereklidir.
6. Aşağıdaki yargılardan olgu ve görüş olanları parantez içine yazınızArtık Türk sinemasında yeni ve heyecanlı filmler yok. (       )Bir kişinin malına ve canına kastetmek en kötü davranıştır.(   )7. Bir olguyu genelleştirebilmek için, öncelikle ne yapılması gerekir?A)    Olgunun kişinin görüşüne uyup uymadığı bilinmelidir.B)     Herkesçe kabul edilebilen ve etki alanı geniş olan C)     Sadece bir ülkenin insanlarının beğenip dikkatini çekmesi.D)    Olguyu genelleştirmek için uzun bir zamanın geçmesi8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bir özelliği olamaz? a)  Bireyi topluma kazandırmayı öğretir.B)  Kalıplaşmış, değişmeyen bilgileri öğretir.C)Üzerinde yaşadığımız toprağın özelliklerini, tarihini öğretir.D)  Kültürel alanda bilgilenmemize yardımcı olur.
9. Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir?A) Alperen sınıf kapısını hızla çarptıB) Rana, Ayşenin üzüntüsünü yüreğinde hissediyorduC) Fatih, Aydın’a çok kızdı.D) Orhan, Ablası Şukufe’yi sevdiğini her yerde söylüyordu
10. Türkiye’de bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisinin bir bilim yuvası olduğu söylenebilir?A) Ankara Dil Tarih ve Coğrafya FakültesiB)  Zirai Donatım KurumuC)  Sosyal Sigortalar Kurumu D)  Toprak Mahsulleri Ofisi
11. Aşağıdakilerden hangisi kişiyi bilgiye ulaştıran bir araç değildir?A)  Kitap    B)  Telefon           C) Bilgisayar    D)Verimli topraklar
12.  Hava kirliliği, doğal dengeyi bozacak herhangi bir maddenin Atmosfere karışmasıyla meydana gelir. Bu maddeler gaz, katı ve sıvı olsun havayı kirletici maddeler olarak bilinir. Bu kirleticilerin çoğu havaya insan etkinliklerinin bir sonucu  olarak bırakılır.Yukarıda verilen paragrafa göre aşağıdakilerde hangisine ulaşılamaz?A) Hava kirliliği doğal dengeyi bozmaktadır.B) Havayı kirleten maddeler katı, sıvı, gaz olan kirleticilerdir.C) İnsanlar havanın kirlenmesinde etkili değildir.D) Atmosfere karışan zararlı maddeler havayı kirletir
13. .Avni’nin Türkçe öğretmeni her öğrencinin kendi evini tanıttığı bir kompozisyon yazmasını söylemiştir. Avni’nin çeşitli olgu ve görüşleri Yansıttığı kompozisyonu öğretmeni ve arkadaşları tarafından oldukça beğenilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Avni’nin kompozisyonunda yer alan olgu cümlelerinden biri değildir?A)Evimiz üç katlı ve yeşil panjurludur.B)Merdivenleri ahşap oymalı, duvarları sarı boyalıdır.C)Her odasında ayrı huzur, ayrı bir neşe vardır.D)Benim odamın penceresi sümbüllerle dolu bahçemize bakmaktadır
14. . Yeni bir cep telefonu almayı planlayan Gözde, babasıyla birlikte yol üzerinde garantisiz, faturası olmayan, kaçak  telefon satan bir satıcıdan istediği özelliklere sahip bir Telefon almıştır. Yeni bir telefona sahip olmaktan çok mut-lu olan Gözde, bir süre sonra telefonun kayıt dışı olduğu için kapatılacağını öğrenmiştir.Bu durumda Gözde’nin yapmış olduğu hata aşağıdakilerden hangisidir?A)      Yeni bir telefon almak istemesiB)      Telefon almaya babasıyla birlikte gitmesiC)      Teknolojik özellikleri fazla olan bir telefon almasıD)      Garantisi olmayan, faturasız bir telefon almış olması

Sponsorlu Bağlantılar

15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin inceleme alanına girmez? A) 1. Dünya Savaşı’nda savaştığımız cephelerB) Ülkemizde karasal iklimin etkili olduğu coğrafi bölgelerC) Çevremizdeki sosyal yardım kuruluşlarıD) Kemiklerin yapısında en fazla bulunan mineraller
16. Sosyal hayatta karşılaştığımız durumlar arasında bazen doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanırız.Buna göre, çevremizle ilişkilerimizin daha hoşgörülü, adil ve sağlıklı olması için öncelikle ne yapmalıyız.A) Karşımıza çıkan olumsuzluklara rağmen empati kurarak çözüm getirmeliyizB) Hep başkalarının haklı olduğunu düşünmeliyizC) Doğru bildiğimizden vazgeçmemeliyizD) Herkesle çok samimi olmalıyız
17. Hipotez, henüz doğruluğu kanıtlanmamış varsayımdır.Buna göre bir hipotez oluşturulduktan sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?A) Hipotez bilimsel araştırmanın sonu olduğu için öyle bırakılmalıdırB) Deneyle destekleyici bilgi bulunmalıdırC) O alanda uzman olan kişiye sorular sorulmalıdır D) Hipoteze zıt olan diğer fikirler yalanlanmalıdır
18. Sosyal bilgiler dersi, yaşadığımız yeryüzüne, toplumu-muza, tarihimize bakışımızı olumlu yönde etkiler. Toplum, aile ve devlet değerlerine saygılı birer birey olmamızı sağlar. Bu bilgiden yola çıkarak sosyal bilgiler dersinin sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden yoktur? A) Yaşadığımız ülkenin yer şekilleri hakkında bilgilenmemizisağlar.B)  geçmişimizi öğrenmemize katkıda bulunur.C) Sosyal hayattaki tutum ve davranış kurallarını öğretir.D) Güzel yazı ve kompozisyon yazmamızı sağlar.19. Olgu : İspatlanabilir, herkes tarafından kabul edilir.Görüş : Kişiden kişiye değişir, öznel bir yargı söz konusudur.Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?A) Yer çekimi kuvvetini Newton bulmuştur.B)  Cumhuriyet 29 Ekim 19232te ilan edilmiştir. C)  Müzik ruhun gıdasıdır.D)  Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir
20. Bir bilgiyi ortaya koymak için gözlem yapıp, olayları çözümleyip sonra ayrı ayrı olaylardan genellemeler yapmak aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisine aittir?A) Tümevarım    B) Tümdengelim   C) Empati   D) Olgu   21. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın amaçları arasında yer almaz?   A) Olaylar arasındaki ilişkileri anlamak.B) Sorunlara çözümler bulmakC) Bir durumun sonuçları hakkında tahminlerde bulunmak.D) Problem olan şeyleri yok saymak.22. Tüm insanlar tarafından kabul edilen, sürekli olagelen ortak bil-gi olguyu oluşturur. Buna göre Sevim Hoca’nın matematik der-sinde söylediklerinden hangisi olguya örnek niteliğindedir?A)  Matematik çok zevkli ve eğlencelidir.B)  Fizik ve astronomi bilimi matematikten yaralıdır.C)  Matematik kolay anlaşılabilen bir derstir.D)  Matematik çevremize farklı gözlerle bakmamızı sağlar23. . Yanardağlarca püskürtülen kayaçlara magmatik denir. Bunların çoğu elmas, altın ve bakır gibi değerli mineraller içerir. Sürekli patlama tehlikesine karşın, yanardağların yamaçlarındaki verimli topraklar çoğu çiftçilerce kullanılmaktadır.Yukarıdaki paragrafta anlatılanlar aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? A) Olgu        B) Görüş   C) Tümevarım  D) Tümdengelim24. Şifa bir hafta sonu arkadaşlarıyla gezerken yolda, küçük bir tezgah üzerinde çeşitli kitapların satıldığını görmüş ve fiyatını sormuştur. Kitap fiyatlarının uygun olduğunu düşünüp Türk Edebiyatı’nın önemli eselerinden birisini almıştır. Şifa kitabı okumaya başladıktan sonra  kitabın en heyecanlı yerinde birkaç sayfanın eksik olduğunu görmüş.Buna göre Şifa kitabi alırken neye dikkat etmelidir?A) Kitabın ambalajlı olup olmadığınaB) Kitabın bandrolünün olup olmadığınaC) Kitabın fiyatının pahalı olmasınaD) Kitabı ailesiyle almaya
25. Okula yeni başlayan Orçun, önce fişleri, sonra kelimeleri, sonra heceleri öğrenmiş en son olarak da harflerin isimlerini öğrenip, okumayı sökmüştür.Buna göre Orçun okumayı öğrenirken öğretmenleri hangi yolu takip etmiştir?A)      Tümdengelim  B) Tümevarım  C) Genelleme  D)  Empati26. .Doğal yaşamı koruma örgütü, Antarktika ve çevresinde bulunan madenlerin işletilmesiyle bitki ve hayvanlar tehlikeye girecektir, demiştir. Buna göre, doğal yaşamı koruma örgütü nasıl bir bilgi vermiştir?A) Olgu        B) Görüş    C) Tümevarım    D) Tümdengelim
27. Özge ile Gözde sosyal bilgiler dersinin yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyorlardı. Özge 70, Gözde 35 almıştı. Gözde bu sonuçtan hiç memnun olmadı ve bütün gün mutsuz bir şekilde dolaştı. Gözde’nin zayıf not aldığını öğrenen Özge kendi aldığı nota sevinemeden, üzülmüştü.Özge’nin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?A) Empati         B) Genelleme        C) Görüş         D) Olgu
28.  Bence, bana göre, mutlaka gibi ifadelerin olduğu cümleler görüş cümleleridir.Buna göre Ömer in günlüğünde yazılı şu cümlelerden hangileri görüş içermektedir*1. Bugün 29 Ekim M. Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği gündür.2. Bence eğlenceli, coşkulu bir şenlikti bugün okulumuzdaki tören.3. Ayşe’nin “Kurtuluş” adlı okul projesinde giydiği elbise bana göre çok güzeldi.A) Yalnız 1         B) Yalnız 2         C) 1 ve 2          D) 2 ve 329. Bilimsel bir araştırma yapılırken takip edilmesi gereken bazı yöntemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden değildir?A) Hipotez Üretme                             B) Deney Yapma  C) Problemi Belirleme                       D) Empati Kurmaü30. Doğal dengeyi bozacak herhangi bir maddenin sulara karışmasıyla su kirliliği meydana gelmektedir.Aşağıdakilerden hangisi suların kirlenmesinde etkili değildir?        A)      Konutlar  B) Fabrikalar  C) Taşıt kornaları  D) Deniz Taşıtları31.  Aşağıda bilimsel araştırmanın evreleri verilmiştir. I. Gürültünün insan sağlığına etkileri nelerdir? II. Gürültülü iş yerlerinde uzun bir süre çalışılmış ise işitme kaybı olur. III. Maden işçilerinin sağlık kontrolleri sonrasında kulak zarı hücrelerinde  önemli ve kalıcı hasarlar olduğu saptanmıştır.
IV. Yüksek düzeyde gürültülü ortamda bulunan kişilerde işitme kaybı Olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmanın hipotez ortaya Koyma aşamasını göstermektedir?A) I                          B) II                         C)III                    D) IV   32. . Bir olay bir tek nedene bağlanamaz. Mutlaka birçok nedeni vardır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıdaki açıklamaya uyar.A)Futbolcular hakemin kararından dolayı maçı kaybettiklerini söylediler.  B)Yağmur yağdığından beri kurbağalardan geçilmiyor.C)      1. Dünya Savaşı, ham madde, kaynak, sömürge arayışı sonucu ortaya çıkmıştır.D)      Şair “yarın çok geç olabilir, bugün gel” demiş.33. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olacak bir olay değildir? A)   Karabük Demir-Çelik Fabrikasından çıkan gazlar atmosfere karışıyordu.B)      Yüzlerce sporcu bisiklet yarışı için Ankara’ya gelmişti.C)      Batman’daki petrol rafinerisi birçok insanın para kazanmasına karşın, zararda veriyordu.D)      Tarımda kullanılan ilaçlar aynı zamanda yaralı böcekleri de öldürüyordu.34. Aşağıdakilerden hangisi, tümevarımı tanımlayan bir yargı cümlesidir?A) Tümevarım: Parçadan bütüne varmaktır.B) Tümevarım: Birçok olayı deneylerle açığa kavuşturmaktır.C) Tümevarım: Bütünden parçaya varmaktır. ÜD) Tümevarım: Tarihi olayları bir araya getirerek nedenlerini bulmaktır.35. Bilimsel araştırma yapılırken, yapılacak ilk iş ne olmalıdır?A) Hipotez kurulmalıdır.B) Problem (Konu) tespit etmelidir.C) Araştırma için belirli bir yer (mekan) seçilmelidir.D) Kontrollü deney yapılmalıdır36. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur?     A) Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi    B) TEMA Vakfı     C) Sosyal Sigortalar Kurumu    D) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı37. Bir grup öğrenci yaptıkları araştırmada özel bir olaydan, genel bilgilere ulaşılmıştır.    Buna göre; öğrenci grubu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?A) Olgu               B) Tümdengelim     C)  Görüş    D)Tümevarım38. Çevrenin Kirlenmesi yaşam için en büyük tehlikedir.      Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan yaşamını tehdit eden bir etken olamaz?  A) Fabrika atıkları                    B) Nükleer santrallerC) Sanatsal etkinlikler             D) Ses kirliliği39. Ünlü pop yıldızı Selahattin Kaytanbıyık alışveriş için gittiği bir mağazada, alış-veriş yaptıktan sonra ………………. almıştır.      Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getirmek en uygun olur ?      A) Bilgi         B) Fatura       C) Para        D) Kitap40. Ülkemizde göç alan bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İş imkanları azdır.       B) Eğitim olanakları fazladır.C) Ulaşım kolaydır          D) Enerji tüketimi fazladır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver