5. Sınıf Toplum İçin Çalışanlar Ünitesi Soruları ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 5. Sınıf Toplum İçin Çalışanlar Ünitesi Soruları özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 5. Sınıf Toplum İçin Çalışanlar Ünitesi Soruları hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri

1. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değildir?
A)        Beslenme                    B)        BarınmaC)        Dayanışma                  D)        Giyinme
2. Aşağıdakilerden hangisi, toplumun temel ihtiyaçlarından değildir?
A)        Yol, su, elektrikB)        HastanelerC)        YardımlaşmaD)        Başkalarının hakkını izinsiz kullanma
3. Aşağıdakilerden hangisi, toplu yaşama kurallarından değildir?
A)        Birliktelik, toplum sorunlarına çözümler üretmeB)        Yardımlaşmaya önem vermeC)        Dayanışmaya ihtiyaç duymamaD)        Başkalarının haklarına saygılı davranma
4. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir?
A)        LÖSEV                       B)        TEMAC)        AÇEV                         D)        THK
5. Aşağıdakilerden hangisi, devlet tarafından toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kurumlarından biri değildir?
A)   Hastaneler                        B)   DerneklerC)   Belediyeler                       D)  Kızılay
6. Aşağıdakilerden hangisi, insan sağlığını olumsuz etkiler?
A)        Temiz havaB)        Yeterli ve dengeli beslenmeC)        Sigara, alkol ve uyuşturucuD)        Spor
7.Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerle mücadele veren sivil toplum örgütü, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kızılay                 B) YeşilayC)   LÖSEV                 D) Türk Böbrek Vakfı
8. İlk adı Hilal-i Ahmer olan kurumumuzun şimdiki adı nedir?
A)        Kızılay            B)        YeşilayC)        TEMA             D)        LÖSEV
9. Toplum ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmış pek çok kurum vardır. Bu kurumların bazıları devlet tarafından, bazıları ise gönüllü, duyarlı insanlar tarafından kurulur. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulmuş resmî bir kurumdur?
A)   Kızılay                 B)  TEMAC)  Yeşilay                  D) LÖSEV
10. Sivil toplum örgütleri insanların ihtiyaçlarını karşılamak, çevrenin korunması, eğitim ve sağlık gibi görevleri üstlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri değildir?
A)        Yoksul insanlara yardım etmekB)        Doğal çevreyi korumak          C)        Birlikte hoş vakit geçirmekD)        Doğal afetlerde ilk yardım ve kurtarma çalışmaları yapmak
11. Sivil toplum örgütleri nasıl çalışır?
A)        Her gönüllü insan, sivil toplum örgütü oluşturabilir.B)        Yasalar çerçevesinde kurulur ve çalışır.C)        Sivil toplum örgütlerinde bir tane devlet memuru bulunmalıdır.D)        Sivil toplum örgütlerini devlet çalıştırır.
12. Devletimizin yardıma muhtaç çocukları korumak amacıyla oluşturduğu kurum hangisidir?A)        HuzureviB)        Çocuk Esirgeme KurumuC)        Kreşler ve anaokullarıD)        Kızılay
13. Aşağıdakilerden hangisi, toplumda gerekli yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan kurumlardan biri değildir?A)        Türk Pop Müziği Sevenler DerneğiB)        Çocuk Esirgeme KurumuC)        Türk Hava KurumuD)        Kızılay
14. İyi birey, toplum için aşağıdakilerden hangisini yapmaz?A)        Öncelikle toplumu düşünür.B)        Toplumun huzurunu düşünür.C)        Toplumun sağlığını düşünür.D)        Çevre kirliliğinden hiç rahatsız olmaz.
15. Toplum sorunlarının çözümü için kimler çalışır?
A)        Devlet ve gönüllü vatandaşlarB)        Sadece devlet kurumlarıC)        Sadece vatandaşlarD)        Sadece sivil toplum örgütleri
16. Kan merkezleri kurmak, doğal afetlerde sağlık yardımı yapmak ve insanlara yardım etmek için kurulmuş olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)  TEMA                   B)  Çocuk Esirgeme KurumuC)  Kızılay                    D) Yeşilay
17. “Her birimiz tek kanatlı melekleriz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz.” Mevlana bu sözü ile ne anlatmak istemiştir?
A)  Savurganlık                       B) YardımlaşmaC)  Üretim                              D) Bencillik
18. Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?
Kuruluşun adı                  Çalışma alanıA)        TEMA                                   SağlıkB)        Kızılay                                    EğitimC)        ÇEKÜL                                  ÇevreD)        Yeşilay                                   Doğa
19. Kişisel haklarımızı başkası izinsiz kullandığında, kişisel haksızlığa uğradığımızda aşağıdaki kurumlardan hangisine başvururuz?
A)   Sağlık ocaklarına  B)   MahkemelereC)   Derneklere                       D) Muhtarlıklara
20. Toplumda evsiz, parasız veya kimsesiz insanlara aşağıdaki hangi kurum sahip çıkar?A)   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu B)   KızılayC)        YeşilayD)        Eğitim Gönüllüleri Vakfı
21. Toplumda sigara, içki, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele için kurulmuş (oluşturulmuş) kurum hangisidir? A)   Yeşilay                           B)   KızılayC)   LÖSEV                            D) AÇEV
22. Bizler, hangi kurumlarla sosyal iletişim içinde yer almayız?A)  Aile                       B)  OkulC)   Hastaneler            D) Şoförler Derneği
23. Aşağıdakilerden hangisi, bir sivil toplum kuruluşu olan TEMA vakfının etkinliklerinden biri değildir?A)        “Türkiye Çöl Olmasın” sloganını duyurdu.B)        Dünyadaki en büyük ağaçlandırma projesini oluşturdu.C)        Birçok kurumun da yardımıyla binlerce ağaç dikimi gerçekleştirdiD)        Bazı maddelerin insan sağlığına verdiği zararı işledi.
Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız….

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver