5. SINIF PARAGRAF SORULARI ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 5. SINIF PARAGRAF SORULARI özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 5. SINIF PARAGRAF SORULARI hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

5. Sınıf Türkçe Etkinlikleri

TÜRKÇE 5.SINIF PARAGRAF SORULARI
Anadolu halk edebiyatında en kuvvetli duygu, gurbet duygusudur. Bütün halk türküleri ve şiirleri uzaklarda bulunan sevgiliye, anaya, kardeşe acı acı seslenir.  Gurbet duygusu, sevgi ile ayrılı ve birleşme özlemini bir araya getirir. Başlangıçta insanları birbirine bağlayan o kutsal his, sevgi vardır. Sevgiyi tanımayanlar ayrılığın acısını da bilmezler, özlemezler ve gurbet hissi duymazlar.1.       Paragrafa göre, Anadolu halk edebiyatının temeli aşağıdakilerin hangisine dayanır?A-Sevgi duymaya                B- Özlem çekmeye                C-Ayrılık acısına                   D-Kavuşma isteğine
Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi. Bir yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yanda  ıhlamur ağaçlarının  dalları arasından bizi  süzmekte olan ay dede ve yanı başımızdan akan dereciğin çığıltısı…
2.          Parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?A-    Dokunma                            B-    İşitme                             C-    Görme                           D-    Koklama
3.      Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sırlama nasıl olmalıdır?
I.Hafızamızın bir köşesine yerleşmiş çok eski zamanlara ait hatıralar vardır.II.Gönlünüze hoş ve esrarlı rüzgârlar estirirler.III. Her hâlde herkesin böyle hatıraları mevcuttur.IV. Zaman zaman bunlar unutulmaya yüz tutmuş köşelerinden çıkarlar.V. Onların geçek mi, rüya mı olduklarını bile ayırt edemeyiz.
A- I- V- III- IV- II                 B- II- I- III- IV- V             C- V- I- II- III- IV                 D- IV- I- V- III- II 
 Yeşil alanlar azaldıkça insanların değerleri çoğalıyor. Nefes alıp vermek zorlaşıyor, yaşamak zorlaşıyor kısaca. Sadece insanlar mı sıkıntıda… çiçekler de şikayetçi bu durumdan. Güller, karanfiller, hanımelleri… Hele karanfilleri zor zaptediyorum. Bıraksam hemen fırlayıp köşedeki binaya saldıracaklar. Önerine çıkan arabaların camlarını tuzla buz edecekler.
4.Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Çiçek çeşitlerinin gittikçe çoğaldığı                                         B- Sıkıntısız insan sayısının gittikçe arttığıC-Düzensiz yapılaşmanın mutsuzluğa sebep olduğu                    D-Çiçeklerin insanları mutlu ettiği
Doğduğumdan beridir âşıktım istiklâleBana hiç tasmalık etmiş değil altın lâleYumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunumKesilir belki fakat çekmeğe gelmez boynum
5.      Dörtlüğe göre şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Hürriyetine son derece düşkün olduğu                                    B- Sağlam karakterli ver kararlı olduğuC-Gerektiğinde canını esirgemeyeceği                                        D-Her duruma kolaylıkla uyum sağladığı
Bana gerçekçilik nedir, diye sorarsanız, insanların gördüğünü aynen kopya etmesi değildir derim. Gerçekçilik doğaya, insana ve olaylara kendi gözümüzle bakmak ve yenidünya görüşü kazanmaktır. Yoksa kupkuru bir olayı olduğu gibi vermek gerçekçilik değildir.
6.      Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi, gerçekçi sanatçının özelliği değildir?
A-Gördüğü her şeyi olduğu gibi anlatmak.                        B-Olaylara ve varlıklara değişik bir gözle bakmak.C-Doğa ve insanlar hakkında yorumlar yapabilmek.         D- Yeniliklere ve gelişmelere açık olmak.
 Kendisine gerçekten güvenen adam, kendisini beğenmeyenlerin sözlerini öfke ile değil, olsa olsa şaşırarak karşılar. “Neymiş? Acaba yanılmış mıyım? Yaptığımı doğru sanıyordum, değil miymiş?” böyle düşünür önce. O sözleri ille doğru bulur demiyorum; inceleyip onların çürüklüğünü görür, gösterir, ama sinirlenmez.
7.Aşağıdakilerden hangisi kendine güvene bir insanın özelliğidir?A-Tenkitlerin doğruluğunu kabul eder.                                    B- Her türlü tenkide açıktır.C-Yanıldığına hemen inanır.                                                    D-Tenkitlere anında tepki gösterir.      
    “ Kısacık bir manolya ağacının yanındaydı. Bir manolya, önünden gelip geçenlere her gün neler anlatır… Güz, bu ağaçların insan yüreğine çok yaklaştığı bir mevsim. Kadın kapıya varmanın verdiği rahatlıkla yanaklarının uçuk pembesini,parıltısını yeniden kazandı. O düşünce çizgileri de birden bire kaybolmuştu. Güneş azalmış, kapının önüne gölgelerin koyuluğu birikmişti.”
 (8. ve 9. sorular paragrafa göre cevaplandırılacaktır)
8.    Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A-Güz mevsiminin insanları daha çok duygulandırdığı                  B-Kadının rahatlamış olduğuC-Manolyanın çok sevilen bir ağaç olduğu                                    D-Olayın akşam yakın bir zamanda geçtiği
9.  Paragrafta geçen aşağıdaki sözlerden hangisinde fizikī ve ruhī durum birlikte verilmiştir?A-Manolya ağaçlarının kısa olması                                   B- Manolyanın bir şeyler anlatmasıC-Ağaçların insan yüreğine yaklaşması                           D-Kadının içinin rahat, yanaklarının pembe olması
“Ah be çocuk… Beni köyüme, Gündüz Dede’min kulübesine götürdün işte… Havasında iğde kokusu olan o küçük patikadan, dilimde bu türkü ile ona gittiğim günlere götürdün. Çok yaşa sen emi… “
10.Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerin hangisini söyleyemez?
A-Köyünden uzak yerde yaşadığı                                              B-Çocukken bolluk içinde yaşadığıC-Hatıralara önem verdiği                                                         D-Duygulu bir insan olduğu
  “Canı çok sıkılıyordu. Bu gece de onu uyku tutmamıştı. İçini dökecek, sırlarını paylaşacak bir dost aramayı düşündü. Saatine baktı. Gece yarısına yaklaşıyordu. Bu saatte de kimse aramazdı ki. Daldı. Eski günleri ve arkadaşları bir bir gözünün önüne gelmeye başladı. Ne kadar severdi onları. Gülümsedi. Ayağa kalktı. Balkona çıkıp, temiz hava alamaya karar verdi.”
11. Paragrafta sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Zaman zaman uykusuz kaldığı                                     B- Sıkıntılarını paylaşmak istediğiC-Geleceğe umutla baktığı                                               D-Arkadaşlarını çok sevdiği
Bakıp imreniyorum akınınaŞehrin üstünden geçen bulutların.Belki gidiyor onlar yakınınaRüyamızı kuşatan hudutların.
12.Dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A- Özlem duyduğu                B- Kıskanç olduğu             C- Mutlu olduğu                  D- Coşkulu olduğu
“Yirmi birinci yüzyılın gençleri ve orta yaşlıları, bizim yüzyılın yanlışlıklarına düşmesinler. Yahya Kemal’in söylediğinin de, Pir Sultan’ın söylediğinin de şiir olduğunun; birinin saksı çiçeği, diğerinin kır çiçeği olduğunun bilincinde olsunlar.”
13.Paragrafa göre yazar ne istiyor?
A-Halk şiirine lâyık olduğu değerin verilmesini                           B-Şairlerin ve eserlerinin iyi bilinmesiniC-Yeni neslin, şiiri bilinçli değerlendirmesini                              D-Yahya Kemâl ve Pir Sultan’ın tanıtılması
 “Hiç şüphesiz ki dünya daha güzel olabilirdi, olmalıydı. Damlaları zincire gibi birbirine halkalanmış, gene zincir gibi şakırtılı ve ağır bir yağmur altında ovayı geçerken ıslak ruhumla, ürpertici bir sis içinde böyle düşündüm. Dünya muhakkak daha güzel olmalıydı. O güzel olsaydı, insanların ruhu da güzel olurdu.”
14. Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenir?A) Duyarlı                              B) Şaşkın                       C) Karamsar                           D) Bezgin                        Sen Mehmetçiksin,Önümüzde ışık, gönlümüzde aşk, Doğarsın bu yurda adak olarak, Hürriyeti öpen dudak olarak,Yürekte sen varsın, başta sen varsın.
 15.Şiirde, Mehmetçik ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A-Yurdu için kendini feda edebileceğinden                                       B- Hürriyete değer verdiğindenC-Kahramanlığının dünyaca bilindiğinden                                         D-Milletçe sevildiğinden
Seviniriz Tuz gölünün yanına varınca. Çünkü Ankara’ya artık yaklaşmışızdır. Eğer geceyse ve yaz sonu ise ve Tuz gölü donmuşsa, ay ışığı da varsa doyumsuz görüntüyle karşılaşırsınız. Tuz gölü, ay ışığında gümüş gümüş parlar. Uçsuz bucaksız bir aydınlıktır. Bir pırıltıdır gümüşümsü.”
(16. ve 17. sorular paragrafa göre cevaplandırılacaktır)
16.Tuz gölünün en çok dikkati çeken özelliği nedir?
A-Ankara’ya yakın olması                                                           B-Gece gümüş gibi parlamasıC-Tuz tabakasının buza benzemesi                                              D-Uçsuz bucaksız görünmesi
17.Paragraftaki anlatım biçimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A-Açıklamalı              B-Tanımlamalı                   C-Hikaye edici (öyküleyici)          D-Tasvir  (betimleme)
“Çöllerden çiçek bahçelerine geçilir. Yaz yağmurları hem tabiatın yüzünü güldürür, hem insanın. Ama kışlar kurak, baharlar boğucudur ve yağmur her bölgeyi aynı cömertlikle başaklandırmaz. Kuzeyi, Himalaya’nın kasırgaları tarar; güneyi, Asya güneşinin alevi. Musonlar kesilince açlık başlar. Sıcak,damarlardaki kanı, erimiş kurşuna çevirir; toprak bakırlaşır,ölümü arzular insan.”
18.Paragrafta sözü edilen ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A-Halkının her zaman mutlu yaşadığı                                   B-Verimli topraklarının da olduğuC-Zengin bir bitki örtüsünün bulunduğu                               D-Değişik iklim özellikleri taşıdığı
        Annesi oğluna:—Başın gökte, burnun havada olmasın; kendini gökteki kartallarla arkadaş tut, yerdeki karıncalara eş tut. Gül ol göğüslerine, tel ol başlarına taksınlar, demiş.
19.Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi, annenin oğlunda görmek istediği bir özellik değildir?
A-Kibirli ve gururlu olması                                      B-Yükseklere ulaşmayı hedeflemesiC-Alçak gönüllü olması                                            D-Sevilen bir insan olması
Yorgun yüreğine kanat olurum,Dizginden boşalan bir at olurum,Sen Şirin, ben yine Ferhat olurum,Zaman denen ejderhanın içtiğiGençliğimi yeter ki sen bul getir…
 20.Şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Coşkulu söyleyişin hâkim olduğu                                     B-Gençliğe özlem duyulduğuC-Zamandan şikayet edildiği                                                D-Her çağın güzel yönlerinin bulunduğu
“Şiir, nesirden bambaşka bir kimliktedir. Musikiden başka türlü bir musikidir diyeceğim. Şiirde”nefes” ve “ses” iki temel öğedir.  Dizenin ayakları yerden kopmazsa ve uçmazsa ya da ister en hafif perdeden olsun, ister gür olsun kulağı bir ses gibi doldurmazsa gerçek şiir değildir.”
21.Paragrafta, şiirle ilgili olarak anlatılmak istenen nedir?
A-Nesirle bazı ortak özelliklerinin bulunduğu                                  B- Musiki ile iç içe olduğuC)  Okuyucuya göre değer kazandığı                                              D-Etkileyici bir sesle okunması gerektiği
     “Şehirler mevsimi unutmuştur. Mevsimler değişir de kimsenin haberi bile olmaz. Çünkü onlardan bir haberci, bir işaret yoktur şehirlerde. Şehrin kendisine has akışı, yapıları, kurumları, ciddiyeti, hırpanī soğukluğu ve öldüren kalabalıkları bahara ve onu işaretçilerine yer bırakmamıştır. Yalnız bahara mı? Bütün mevsimlere… Mevsimlerin değiştiğini takvimlerden izler şehirliler. Ne gülünç değil mi? Kış, bahar, yaz ve sonbahar… Nelerle gelir bunlar, ortalığı nasıl değiştirir, dünyayı hangi renklere boyar… Takvim sayfalarında “Baharın ilk günü, kış başlangıcı” filan yazar…Siz de inanırsınız.”
22- Paragraftan, şehirde yaşayan insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A-Mevsimlerin tadını çıkaramadıkları                              B-Doğal güzelliklerden mahrum olduklarıC-Mevsimlerin geldiğini takvimden öğrendikleri             D-Mevsimlerin özelliklerini bilmedikleri
Bir dünya düşünürümİlk günden beri;Açılmış da masallar gülüHırsın, kinin kapısı kapanmış.Yüzlerdeki gülümseme çocuğu,Gözlerde sevginin ışığı yanmış.
23.Aşağıdakilerden hangisi şairin istediği bir dünya değildir?
A-Kavganın ve düşmanlığın yer almadığı                           B-Dostluk ve sevgiye ihtiyaç duyulanC-Huzur ve güven içinde yaşanılan                                     D-İnsanların birbirine sevgi beslediği
   “Kitaplar, yükselmek ve yükseltmek isteyen her insana kendisinden evvelki neslin bıraktığı noktadan ilerlemek imkânı verir. Her yazar, ilmî, edebî, felsefî, sosyal araştırmalarını, gözlemlerini bildirir. Bu bağ, bir medeniyet zinciridir.”
24.Paragrafa göre kitapların işlevi nedir?
A-Kuşaklar arasındaki farkı ortadan kaldırması                      B-Yazarla okuyucuyu birbirine yaklaştırmasıC-Uygarlığın devamını ve gelişmesini sağlaması                  D-Bilimsel tartışmalara açıklık getirmesi
“Annesinin elinden bir an kurtulan çocuk, karşı kaldırımdaki köpek yavrusuna doğru koştu. Telâşlanan annesi: “….”diye seslendi.”
25.Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?A-Yavrum buraya gel, nereye gidiyorsun?                          B-Ay ne güzel köpekmiş öyle!C-Çocuğum, köpeğe yaklaşma!                                           D-Aman yavrum, gitme oraya!

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver