5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

5. Sınıf Yazılıları

Dosya Konumunu İndir…
FEN VE TEKNOLOJİ  2. DÖNEM  2. YAZILI  SINAV SORULARI

  1. Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (2×10= 20 puan)

   6 -kapalı- dünyanın-uzay- öğle-teleskop- artırır- ayın evreleri-küre- 365-kendi- doğu -batı–  en  kısa-        
1-) Dünya’nın Güneş etrafında 1 tam tur dönmesi ……………….gün,…………………..saat sürer2-) Dünya ……………dan ………………ya doğru döner3-) Ay,……………etrafında dönerken aynı zamanda………………  etrafında dolanır.4-) Güneşin en tepede olduğu……………vaktinde………………….gölgeler oluşur.5-) Ay’ın belli bir sıra ile oluşan farklı görünümlerine………………………………………denir.6-)  Bir devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artması ampulün parlaklığını ………………………..7-)  Devreden elektriğin geçebilmesi için anahtarın……………..olması gerekir.😎  Güneş, Dünya ve Ay’ın şekli …………….. benzer. 9-)  Çok uzaklardaki cisimler ………………. ile gözlemlenir.10-) Dünya, Güneş, Ay ve yıldızların içinde bulunduğu sonsuz boşluğa …………..denir ?
B.Aşağıdaki cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyarak belirtiniz. (2×10=20Puan)(     ) Gece ve gündüz Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle gerçekleşir.(     ) Ay, hem kendi etrafında hem de Güneş ve Dünya etrafında döner.(     ) Yeni ay evresinden sonra Ay’ın sağ yarısının aydınlık göründüğü evreye ilk dördün denir.(     ) Uzaktaki cisimlerin yakınımızdakine göre küçük görünmesine perspektif denir.(    ) Güneş ,Dünyanın 64 katı büyüklüğündedir?(    ) Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığı değiştirilemez.(    ) Devre elemanlarının sembolik gösterimi ülkeden ülkeye değişir.(    ) Evlerimizdeki elektrik düğmeleri birer devre anahtarı olarak görev yapar.(    ) Yeni Ay Evresinde Ay görünmez. (    ) Güneş, Dünya ve Ay’dan büyüktür.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (3×20=60Puan)
1-) “ Besinlerin parçalanıp ufalanarak kana geçebilecek hale gelmesine …………………denir.”     Cümlesini doğru olarak tamamlayan sözcük hangisidir?    A.Boşaltım                   B. Besin                   C. Beslenme         D. Sindirim
2. Aşağıdakilerden hangisi boşaltımda  görev almaz?       a) Akciğerler        b)    deri                  d)  Böbrekler                         d) İnce bağırsak
3. Kaynama olayı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? a-) Kaynama her sıcaklıkta olmaktadır.                      b-) Kaynama sıvının üst kısmında olmaktadır.                         c-) Kaynama esnasında sıcaklık sabit kalmaktadır.    d-) Kaynama sırasında buharlaşma durmaktadır.
4. “Isı etkisiyle maddelerin hacminin artmasına ………………………denir” cümlesine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?a-) genleşme       b-) yoğuşma        c-) buharlaşma         d-) kaynama
5. Bir sıvıya ısı verildiğinde aşağıdakilerden hangisi değişir?a-) donma sıcaklığı          b-) kaynama sıcaklığı         c-) kütlesi           d-) sıcaklığı
6- Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin azalması sonucu meydana gelir? a) masanın halı üzerinde hareket ettirilmesi         b) yağsız bisikletin sürücüyü çok yormasıc) Kapı menteşelerinin gıcırdaması                 d) buzlu yolda kayarak düşmelerin çok olması
7– “Mıknatıs…………….maddesini çeker, …………   maddesini  çekmez.”  Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki-lerden  hangileri yazılabilir? .      a) cam – kobalt      b) demir – kömür     c) bakır – demir              d) çakıl – nikel

Sponsorlu Bağlantılar

8- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel temas sonucu oluşan kuvvet nedeniyle hareket eder?             a) daldan düşen elma                                 b) Ay’ın Dünya etrafında dolanması            c) mıknatısın toplu iğneleri çekmesi          d) rüzgarda yaprakların sallanması
9.                                                                                                                               Yandaki devredeki ampullerin parlaklığını azaltmak                                                                                         için aşağıdakilerden hangileri  yapılmalıdır?
  I. Devreye pil eklenmelidir.                        a) Yalnız III      b) II , III     c) I , III    d)  I , II II. Devreye ampul eklenmelidir.III.Devreden bir pil çıkarılmalıdır.          10- I. Pil  sayısını arttırmak. II.Ampul sayısını azaltmak    III. Tel ayısını artırmak  IV. Anahtar sayısını artırmak
        Yukarıdakilerden hangileri bir devredeki ampul parlaklığını artırmanın yollarındandır?         A) I-III                           B) II-III                                C) I-IV                             D) I-II
11-Elektrik devrelerinde ampülün takıldığı yere ne ad verilir?       a) pil                    b) duy                      c) kablo               d) anahtar                        12. Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süre ne kadardır?A) 1 Gün         B) 1 Ay                       C) 1 Hafta       D) 1 Yıl 13.  Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşur?A) gece-gündüz               B) yıl           C) hafta           D ay
14.  Kendi etrafında, Güneş ve Dünya etrafında  da dönen gök cismine ne ad verilir?A) Güneş         B) Dünya        C) Ay              D) Yıldız
15. Ay hem kendi etrafındaki hem de Dünya etrafındaki turunu ne kadar sürede tamamlar?A) 1 yıl                       B) 14 gün        C) 28 gün        D) 38 gün
16.  Dünya’dan Ay’a baktığımızda, Ay’ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni nedir?A) Ay’ın dönüş hızının yavaş oluşu       B) Dünya’nın dönüş hızının hızlı oluşuC) Ay’ın hem kendi, hem de Dünya etrafındaki dönüş süresinin aynı olması      D) Hiçbiri
17.  Aşağıdakilerden hangisi  Ay’ın evrelerinden değildir ?A) Yeni Ay     B) İlk Dördün  C) Orta Dördün              D) Dolunay
18. Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırılmış canlı gruplarından birisi değildir?A) Hayvanlar  B) Böcekler     C) Mantarlar    D) Bitkiler
19-Dünya’mıza en yakın gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?  a) Güneş             b) Ay              c) Kutup yıldızı       d) Göktaşları
20.  Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süre ne kadardır?              A) 1 Gün       B) 1 Ay          C) 1 Hafta        D) 1 Yıl
Soruları dikkatli okuyup,doğru cevaplandırınız.  BAŞARILAR!!!!!!!

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver