5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim,Tanıyalım Ünitesi Test Soruları ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim,Tanıyalım Ünitesi Test Soruları özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim,Tanıyalım Ünitesi Test Soruları hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Etkinlikleri

FEN VE TEKNOLOJİ       CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIMHAYVANLAR
1.      Kuşlar ve yarasalar sıcak kanlı ve uçarak hareket eden hayvanlardır. Bu ortak özelliğe karşın farklı sınıflarda bulunurlar. Bunun nedeni hangisidir ?
A.    Solunum sistemlerinin farklı olmasıB.     Yarasaların gece, kuşların gündüz uçmasıC.    Yarasaların doğurarak, kuşların yumurta ile çoğalmasıD.    Yaşadıkları ortamların farklı olması
2.       Aşağıdakilerden hangisi sürüngenler grubuna dahil edilemez?
A.    solucan                    B. kertenkeleC.  timsah                      D. yılan
3.       Aşağıdakilerden hangisi kabuklu hayvan değildir?
A.    midye                       B. istiridyeC.  yılan                         D. ıstakoz
4.       Aşağıdakilerden hangisi ot ile beslenmez ?
A.    koyun                       B. kaplanC.  inek                          D. tavşan
5.       Aşağıdakilerden hangisi yüzen memeli hayvanlardan değildir ?
A.    balina                       B. yunusC.  hamsi                       D. fok
6.       Aşağıdakilerden hangisi iç organlarımızda parazit olarak yaşar ?
A.    bit                            B. sivrisinekC.  tenya                       D. pire
7.      Aşağıdakilerden hangileri eklem bacaklılar sınıfındandır ?
                   I.      toprak solucanı                II.      örümcek             III.      kelebek             IV.      midye
A.    1-2                           B. 1-4C.  2-3                           D. 2-48.       Kuşlar besinlerini niçin ağızda değil de taşlık adı verilen mide bölümünde, kum taneleri ile parçalar ve öğütürler ?
A.    Çeneleri gelişmediğindenB.     Dişleri olmadığındanC.    Sindirim organları iyi gelişmediğindenD.    Ürkek olduklarından besinlerini çiğnemeden yutarlar.
9.          Sıcakkanlı canlılar, çeşitli davranış şekilleriyle vücut sıcaklıklarını dengede tutmaya çalışır. Sıcak havada dışarıya fazla ısı verecekleri ortam ararlar. Soğuk havada ise vücut yüzeyini azaltıp, hareketlerini arttırırlar.          Buna göre sıcak kanlı canlılar, sıcak ve soğuk      havada aşağıdakilerin hangisinde verilen       davranışları gösterirler ? 2007 OKS

sıcak havada soğuk havada
A sıcak yer arama           hareketlerini azaltma
B hareketlerini azaltma serin yer arama
C hareketlerini azaltma kıvrılıp büzülme
D serin yer arama kıvrılıp büzülme

10.   ‘’ Bilim insanları kurbağalara iki yaşamlı canlılar der.’’Bunun nedeni hangisidir ?
A.    Yumurtadan çıkan kurbağa yavruları balığa benzer ve suda yaşarlar.Gelişimlerini tamamladıklarında ise hem karada hem de suda yaşayabilirler.B.     İribaş adı verilen kurbağa yavruları balıklar gibi solungaçları ile solunum yaparlar.C.    Yaz aylarında çok sayıda bulundukları halde kış aylarında az sayıda bulunurlar.D.    Vücut sıcaklıkları mevsimlere ve bulundukları ortama göre değişir.
11.   Kertenkele ile zebranın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A.    Yumurta ile çoğalırlar.B.     Omurgalılardır.C.    Etle beslenirler.D.    Sıcak kanlıdırlar.
12.   Bütün özellikleri karşılaştırıldığında hayvanları bitkilerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A.    Besin yapmaB.     Enerji sağlamak için oksijen tüketmeC.    ÜremeD.    Hareket ederek yer değiştirme.

13.   Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanlara ait bir özelliktir ?
A.    Kıllı vücutB.     Pullu deriC.    Solungaç solunumuD.    Kuluçkaya yatma
14.   Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır ?
A.    IstakozB.     SolucanC.    Mürekkep balığıD.    Kaplumbağa


15.  Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvan grubudur ?
A.    Derisi dikenlilerB.     SürüngenlerC.    Eklem bacaklılarD.    Solucanlar


16.   Aşağıdaki hayvanlardan hangisi farklı grupta bulunur ?
A.    YılanB.     KertenkeleC.    TimsahD.    Kurbağa


17.  Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar grubunda yer almaz ?
A.    Toprak solucanıB.     Mürekkep balığıC.    SalyangozD.    Midye
18.   Bir besin zincirindeki canlı gruplarından hangisi güneş enerjisini kullanarak besin üretir ?
A.    Otçul hayvanlarB.     Etçil hayvanlarC.    BitkilerD.    Mantarlar

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver