5. Sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Ünite Soruları ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 5. Sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Ünite Soruları özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 5. Sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Ünite Soruları hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri

1. Bir yurtta doğup büyümüş ve yaşamış olan kişilere ne denir?
A) birey                   
B) vatandaşC) toplum                
D) akraba
2.  Toplumsal yaşayışımızda hak ve görevlerimiz hangisiyle belirlenir?      A) töreler                 
B) ekonomik güç                                                                                     C) yasalar                
D) askerî güç
3.  Ülkemizdeki kural ve yasaların temelini hangisi oluşturur?
A) Anayasa                                      
B) TörelerC) Gelenekler             
D) Ekonomi
4.  Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza bağlı yasalardan değildir?
A) Trafik yasası          
B) Oyun yasasıC) Vatandaşlık yasası 
D) İş yasası
5.  Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamızın 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleriyle ilgili değildir?
A) Türkiye Devleti’nin dili, Türkçedir.B) Bayrağımız, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.C) Milli Marşı “İstiklal Marşı”dır.D) İlköğretim sekiz yıldır.6.  Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimde bulunmaz?      A) Vali                        
B) CumhurbaşkanıC) Belediye Başkanı   
D) Başbakan
7.  Ülkemizin iç güvenliğini sağlamakla görevli merkezî kuruluş hangisidir?      A) Adalet Bakanlığı    
B) Sağlık BakanlığıC) İç İşleri Bakanlığı   
D) Dış İşleri Bakanlığı
8.  Aşağıdakilerden hangisi yasaların uygulanmasına örnek bir resimdir?                    

Sponsorlu Bağlantılar

9.  Milli Eğitim Müdürlüğü hangi bakanlığımıza aittir?
A) İç İşleri Bakanlığı    B) Sağlık BakanlığıC) Maliye Bakanlığı     D) Milli Eğitim Bakanlığı
10.  Demokraside aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İfade özgürlüğü B) Kişisel haklara saygıC) Azınlığın yönetimiD) Yasa önünde eşitlik
11.  Cumhurbaşkanı’nın oturduğu ve çalıştığı yer aşağıdakilerden hangisidir?A) Topkapı Sarayı         
B) TBMMC) Dolmabahçe Sarayı   
D) Çankaya Köşkü
12.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yetkili kişisi kimdir?
A) Cumhurbaşkanı     
B) BaşbakanC) Vali                        
D) Kaymakam13.  Başbakanın ülke yönetimi için kurmuş olduğu gruba ne denir?
A) Meclis                    
B) KulüpC) Hükümet                
D) Belediye
14.  Ülkemizde atanacak valileri hangi bakanlık önerir?
A) Adalet Bakanlığı    
B) İç İşleri BakanlığıC) Sağlık Bakanlığı     
D) Dış İşleri Bakanlığı
15.  Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy için yanlış bir bilgidir?
A) İstiklal Marşı’nın şairidir.B) Önemli şairlerimizdendir.C) 1922 yılında Ankara’da doğdu.D) Şiirlerini “Safahat” adlı kitapta topladı.16.  Bir durum üzerindeki halkın genel düşüncesine ne denir?
A) kamuoyu               
B) anayasaC) demokrasi              
D) savunma
17.  Aşağıdakilerden hangisi yargı ile ilgilidir?
A) İl Meclisi                
B) BakanlıkC) Danıştay                                      
D) Parlamento
18.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk kadın Başkanımız Tansu Çiller’dir.B) İlk kadın milletvekilimiz Satı Kadın’dır.C) İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk’tür.D) Başbakan’ı Askeri Komutanlar seçer.
19.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerindendir?
A) Hastanelerin ihtiyaçların tespit etmek.B) Polisleri atamak.C) Eğitim ve öğretim yasasını uygulamak.D) Ülkedeki turizm faaliyetlerini düzenler.
Cevaplar :
1.B    2.C    3.A    4.B    5.D    6.C    7.C    8.B    9.D    10.C    11.D    12.A    13.C    14.B    15.C    16.A    17.C    18.D    19.C

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver

5. Sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Ünite Soruları ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 5. Sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Ünite Soruları özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 5. Sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Ünite Soruları hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri

1. Bir yurtta doğup büyümüş ve yaşamış olan kişilere ne denir?
A) birey                   
B) vatandaşC) toplum                
D) akraba
2.  Toplumsal yaşayışımızda hak ve görevlerimiz hangisiyle belirlenir?      A) töreler                 
B) ekonomik güç                                                                                     C) yasalar                
D) askerî güç
3.  Ülkemizdeki kural ve yasaların temelini hangisi oluşturur?
A) Anayasa                                      
B) TörelerC) Gelenekler             
D) Ekonomi
4.  Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza bağlı yasalardan değildir?
A) Trafik yasası          
B) Oyun yasasıC) Vatandaşlık yasası 
D) İş yasası
5.  Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamızın 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleriyle ilgili değildir?
A) Türkiye Devleti’nin dili, Türkçedir.B) Bayrağımız, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.C) Milli Marşı “İstiklal Marşı”dır.D) İlköğretim sekiz yıldır.6.  Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimde bulunmaz?      A) Vali                        
B) CumhurbaşkanıC) Belediye Başkanı   
D) Başbakan
7.  Ülkemizin iç güvenliğini sağlamakla görevli merkezî kuruluş hangisidir?      A) Adalet Bakanlığı    
B) Sağlık BakanlığıC) İç İşleri Bakanlığı   
D) Dış İşleri Bakanlığı
8.  Aşağıdakilerden hangisi yasaların uygulanmasına örnek bir resimdir?                    

Sponsorlu Bağlantılar

9.  Milli Eğitim Müdürlüğü hangi bakanlığımıza aittir?
A) İç İşleri Bakanlığı    B) Sağlık BakanlığıC) Maliye Bakanlığı     D) Milli Eğitim Bakanlığı
10.  Demokraside aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İfade özgürlüğü B) Kişisel haklara saygıC) Azınlığın yönetimiD) Yasa önünde eşitlik
11.  Cumhurbaşkanı’nın oturduğu ve çalıştığı yer aşağıdakilerden hangisidir?A) Topkapı Sarayı         
B) TBMMC) Dolmabahçe Sarayı   
D) Çankaya Köşkü
12.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yetkili kişisi kimdir?
A) Cumhurbaşkanı     
B) BaşbakanC) Vali                        
D) Kaymakam13.  Başbakanın ülke yönetimi için kurmuş olduğu gruba ne denir?
A) Meclis                    
B) KulüpC) Hükümet                
D) Belediye
14.  Ülkemizde atanacak valileri hangi bakanlık önerir?
A) Adalet Bakanlığı    
B) İç İşleri BakanlığıC) Sağlık Bakanlığı     
D) Dış İşleri Bakanlığı
15.  Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy için yanlış bir bilgidir?
A) İstiklal Marşı’nın şairidir.B) Önemli şairlerimizdendir.C) 1922 yılında Ankara’da doğdu.D) Şiirlerini “Safahat” adlı kitapta topladı.16.  Bir durum üzerindeki halkın genel düşüncesine ne denir?
A) kamuoyu               
B) anayasaC) demokrasi              
D) savunma
17.  Aşağıdakilerden hangisi yargı ile ilgilidir?
A) İl Meclisi                
B) BakanlıkC) Danıştay                                      
D) Parlamento
18.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk kadın Başkanımız Tansu Çiller’dir.B) İlk kadın milletvekilimiz Satı Kadın’dır.C) İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk’tür.D) Başbakan’ı Askeri Komutanlar seçer.
19.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerindendir?
A) Hastanelerin ihtiyaçların tespit etmek.B) Polisleri atamak.C) Eğitim ve öğretim yasasını uygulamak.D) Ülkedeki turizm faaliyetlerini düzenler.
Cevaplar :
1.B    2.C    3.A    4.B    5.D    6.C    7.C    8.B    9.D    10.C    11.D    12.A    13.C    14.B    15.C    16.A    17.C    18.D    19.C

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver