2013’te devletin hangi kadrosuna hangi personel alınacak? kamuya alınacak personelin tam listesi

İşte 2013 yılında istihdam edilecek o kadroların tüm listesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere sınavla 11 adet kadroya Avrupa Birliği uzman yardımcısı, bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 28 adet kadroya sanayi ve teknoloji uzmanı alınacak.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ise 15 adet uzman yardımcısı kadrosunda görevlendirilmek üzere sınavla uzman yardımcısı alacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Bakanlığın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere sınavla 11 kişi, Avrupa Birliği uzman yardımcısı olarak alınacak.

Alınacak uzman yardımcılarından 6’sının inşaat mühendisliği, 2’sinin mimarlık, 1’inin şehir ve bölge planlama, 2’sinin işletme eğitimi alanlar arasından seçilecek.

Giriş sınavı, Bakanlık tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 27 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati, sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek.

Test olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar da dahil, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere toplam 28 adet sanayi ve teknoloji uzman yardımcısını sınavla alacak. 28 uzman yardımcısından 10’u elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği eğitimi alanlar arasından, 5’i endüstri mühendisliği, 3’ü çevre mühendisliği mezunları arasından seçilecek.

Alınacak personelin 2’si inşaat, 2’si bilgisayar, 2’si mekatronik, 2’si biyomedikal, 2’si metalürji ve malzeme mühendisliği mezunu olacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı sınav 27 Ocak 2013 tarihinde Ankara’ da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılacak. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınav tarihinden en az 20 gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecek.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda “uzman yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere, Kurum Meslek Personeli Yönetmeliği çerçevesinde 15 kadro için meslek personel alımı yapılacak.

10 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için; üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanla10 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için;

üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından alınacak.

5 uzman yardımcısı (bilişim alanı) kadrosu için; üniversitelerin en az
dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği,
elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, bilgisayar ve bilgisayar öğretmenliği bölümlerinden veya

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar
arasından yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı
olanlar Uzman Yardımcısı olarak alınacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü
olmak üzere iki aşamalı olacak.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver