2013 motorlu taşıtlar vergisi tablosu

Etiektler:2013 mtv tablosu,2013 motorlu taşıtlar vergisi tablosu,1 3 motor vergisi 2012,vergi hesaplama tablosu,mtv tablosu 2013,1800 cc motor vergisiaraç vergi tablosu,2013 araç vergileri tablosu,mtv hesaplama,araç vergi hesaplama tablosu 2013

2013 yılını geride bırakıp 2013 yılına girmeye hazırlanırken, bir Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) dönemine daha girmiş olacağız. Yıl içerisinde 2 taksit şeklinde ödenen MTV‘nin ilk taksidi ocak ayı içinde ödenecek. Bu kapsamda 2013 yılı için zamlı Motorlu Taşıtlar Vergisi tablosunu yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

2012 motorlu taşıtlar vergisi tablosu

2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tablosu

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Aracı ve Benzerleri için;

1-3 yaş (2012-2011-2010)

1300 cm3 ve aşağısı : 480TL (240TL+240TL)

1301-1600 cm3 arası: 769 TL (384.50 TL+384.50 TL)

1601-1800 cm3 arası: 1353 TL (676.50 TL + 676.50 TL)

1801-2000 cm3 arası: 2128 TL (1064 TL+1064 TL)

2001-2500 cm3 arası: 3192 TL (1596 TL+1596 TL)

2501-3000 cm3 arası: 4451 TL (2225.50 TL+2225.50 TL)

3001-3500 cm3 arası: 6778 TL (3389TL + 3389TL)

3501-4000 cm3 arası: 10653 TL (5326TL + 5326TL)

4001 cm3 üzeri: 17434 TL (8717TL + 8717 TL)

4-6 Yaş (2009-2008-2007)

1300 cm3 ve aşağısı : 336TL (168TL+168TL)

1301-1600 cm3 arası: 576 TL (288 TL+288 TL)

1601-1800 cm3 arası: 1060 TL (530 TL + 530 TL)

1801-2000 cm3 arası: 1643 TL (821.50 TL+821.50 TL)

2001-2500 cm3 arası: 2321 TL (1160.50 TL+1160.50TL)

2501-3000 cm3 arası: 3871 TL (1935.50 TL+1935.50 TL)

3001-3500 cm3 arası: 6100 TL (3050TL + 3050TL)

3501-4000 cm3 arası: 9201 TL (4600.50 + 4600.50TL)

4001 cm3 üzeri: 13073 TL (6536.50 TL + 6536.50 TL)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 39)
I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;
Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.
2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş
4 – 6 yaş
7 – 11 yaş
12 – 15 yaş
16 ve
yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
480,00
335,00
189,00
142,00
52,00
1301 – 1600 cm³ ekadar
768,00
576,00
335,00
237,00
92,00
1601 – 1800 cm³ ekadar
1.352,00
1.059,00
624,00
381,00
149,00
1801 – 2000 cm³ ekadar
2.129,00
1.642,00
965,00
576,00
229,00
2001 – 2500 cm³ ekadar
3.194,00
2.320,00
1.449,00
867,00
345,00
2501 – 3000 cm³ ekadar
4.452,00
3.873,00
2.421,00
1.304,00
480,00
3001 – 3500 cm³ ekadar
6.780,00
6.101,00
3.676,00
1.836,00
675,00
3501 – 4000 cm³ ekadar
10.658,00
9.204,00
5.422,00
2.421,00
965,00
4001 cm³ ve yukarısı
17.443,00
13.080,00
7.747,00
3.484,00
1.352,00
2-Motosikletler
100 – 250 cm³ ekadar
92,00
71,00
52,00
34,00
15,00
251 – 650 cm³ ekadar
189,00
142,00
92,00
52,00
34,00
651 – 1200 cm³ ekadar
480,00
286,00
142,00
92,00
52,00
1201 cm³ ve yukarısı
1.159,00
768,00
480,00
381,00
189,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş
7 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
576,00
381,00
189,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
768,00
480,00
286,00
1901 cm³ ve yukarısı
1.159,00
768,00
480,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.449,00
867,00
381,00
26 – 35 kişiye kadar
1.739,00
1.449,00
576,00
36 – 45 kişiye kadar
1.935,00
1.642,00
768,00
46 kişi ve yukarısı
2.320,00
1.935,00
1.159,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar
518,00
345,00
170,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar
1.043,00
606,00
345,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar
1.565,00
1.304,00
518,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar
1.739,00
1.477,00
694,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar
2.088,00
1.739,00
1.043,00
20.001 kg ve yukarısı
2.612,00
2.088,00
1.215,00

 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar
9.688,00
7.747,00
5.810,00
4.648,00
1.151 – 1.800 kg.’a kadar
14.535,00
11.625,00
8.719,00
6.975,00
1.801 – 3.000 kg.’a kadar
19.380,00
15.504,00
11.625,00
9.301,00
3.001 – 5.000 kg.’a kadar
24.228,00
19.380,00
14.535,00
11.625,00
5.001 – 10.000 kg.’a kadar
29.074,00
23.258,00
17.443,00
13.952,00
10.001 – 20.000 kg.’a kadar
33.920,00
27.136,00
20.349,00
16.276,00
20.001 kg. ve yukarısı
38.766,00
31.011,00
23.258,00
18.606,00

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.

Etiketler: 2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları, 2013 MTV 1.3, 2013 MTV 1.5, 2013 MTV 1.6, 2013 MTV Oranları, 2013 Ocak MTV HesaplamaMOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİMotorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver