2013 Adli Tıp Kurumu Başvuru Şartları 2013 Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Başvuru Tarihleri 2013 Adli Tıp Kurumu Memur Alımı İstenen Belgeler

2013 Adli Tıp Kurumu Memur Alımı İstenen Belgeler,

 

Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı yazılı açıklamada 2013 yılına ilişkin memur alımları hakkında bilgiler paylaştı. Bizde bu makalemizde detaylı bir şekilde Adlı Tıp Kurumuna başvurmak isteyen adaylar için; başvuru şartları, yazılı ve sözlü sınav tarihleri, kazananlardan istenecek evraklar hakkında bilgiler paylaşacağız.

Sponsorlu Bağlantılar

2013 Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Hakkında Bilgi

1- Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 4 kimya mühendisi, 3 kimyager, 1 inşaat mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi, 1 laborant, 4 sağlık teknikeri, 5 kimya teknikeri ve 3 hizmetli kadrosu için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2- Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınava, 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3- Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

4- Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Genel Şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Son başvuru günü olan 30/11/2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,enbasit.com
657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Özel Şartlar;

Kimya Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumlarının kimya mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Kimyager kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumlarının kimya bölümü lisans programından mezun olmak.
İnşaat Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumlarının inşaat mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Makine Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumlarının makine mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Bilgisayar Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumlarının bilgisayar mühendisliği lisans programından mezun olmak
Laborant kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumlarının laboratuvar, tıbbi laboratuvar, sağlık laboratuvarı veya patoloji laboratuvarı önlisans programlarından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumlarının adli tıp teknikerliği veya otopsi yardımcılığı önlisans programlarından mezun olmak.
Kimya Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumlarının kimya veya kimya teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak.
Hizmetli kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak

Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Başvuru Yerleri

Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakını aracılığı ile elden yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar her bir unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Başvuru Tarihleri

Başvurular 20 Kasım 2012 günü başlayıp, 30 Kasım 2012 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 24 Aralık 2012 tarihinde açıklanacaktır.

Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Sözlü Sınav Yeri, Tarihi ve Saati

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 07 Ocak 2013 günü saat 09:00 da yapılacaktır.

Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvuru formu EK-2,
Öğrenim belgesi fotokopisi
KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi
Nüfus cüzdan fotokopisi
Adli sicil kaydı

Sonuçların Açıklanması;

Sözlü sınav sonuçları 14 Ocak 2013 tarihinde ilan edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 24 Ocak 2013 tarihine kadar aşağıdaki belirtilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Kazananlardan İstenilen Belgeler;

Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).
Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
Askerlik Durum Belgesi.
6 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).
Sabıka Kaydı (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli).
Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.
Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.
Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver