2012 araç vergileri hesaplama tablosu ve tarihi

2012 motorlu taşıtlar vergisi2012 motorlu taşıtlar vergisi hesaplama2012 mtv,2012 mtv sorgulaması2012 taşıt vergileri2012 taşıt vergisi2012 yılı motorlu taşıtlar vergisiaraba taşıt vergisiaraba vergi borçlarıaraba vergi borcuaraba vergi hesaplamaaraba vergi sorgulamaaraba vergi sorgulamasıaraba vergisi hesaplama,araba vergisi öğrenmearac sorgulamaaraç taşıt vergileriaraç taşıt vergisimotor taşıtlar vergisimotorlu tasit vergimotorlu taşıt vergilerimotorlu taşıt vergileri sorgulamamotorlu tasit vergisimotorlu taşıt vergisi öğrenmemotorlu taşıt vergisi sorgulamotorlu tasit vergisi sorgulamamotorlu taşıt vergisi sorgulamasımotorlu taşıtlamotorlu taşıtla vergisimotorlu tasitlarmotorlu tasitlar vergimotorlu tasitlar vergisimotorlu vergine kadar taşıt vergisi ödeyeceğimplaka sorgulama sorgulama,tasit vergitaşıt vergileritaşit vergisitaşıt vergisi sorgulamataşıtlar vergisivergi borcu

(I) SAYILI TARİFE

Sponsorlu Bağlantılar

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

1301 – 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

1601 – 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

1801 – 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

2001 – 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

2501 – 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

3001 – 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

3501 – 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

2-Motosikletler
100 –   250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

251 –   650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

651 –  1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.ticari araç vergileri hesaplama 2012

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

26 – 35  kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

36 – 45  kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

46 kişi ve yukarısı

2.320,00

1.935,00

1.159,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar

518,00

345,00

170,00

1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.043,00

606,00

345,00

3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

5.001 – 10.000  kg’a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 2012 taşıt vergisi hesaplaması

 

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler
1.150 kg‘a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

1.151 –   1.800 kg.’a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

1.801 –   3.000 kg.’a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

3.001 –   5.000 kg.’a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

 

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

———————————

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2012 yılı (mtv) motorlu taşıtlar vergisi;1-3 yaş Otomobil, arazi taşıtları (araçları) 1300 cm3 ve aşağısı 480 TL,4-6 yaş arası 335 TL, 7-11 yaş arası 189 TL,12-15 yaş arası 142 TL,16 yaş ve yukarısı 52 TL,1301-1600 cm3′e kadar 768 TL’,1-6 yaş Minibüs 576 TL, Panelvan 1900 cm3′e ve aşağısı  768 TL’, otobüs 1-6 yaş 25 kişiye kadar 1.449 TL, kamyon-kamyonet-çekici 1-6 yaş arası 1500kg.kadar 518 TL olacak.

2012 yılı (MTV) motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;
2012 motorlu taşıt vergileri birinci taksit son ödeme tarihi  (2012 mtv 1. taksit en son ödeme tarihi)  :31 Ocak 2012
(taşıt vergi -otomobil vergisi-ticari araç vergisi-Motorlu taşıt vergileri -taksitleri 2012)

2012 motorlu taşıt vergileri ikinci taksit son ödeme tarihi (2012 mtv 2. taksit en son ödeme tarihi): 31 Temmuz 2012
(mtv-araba vergisi -bandrol vergisi-taşit vergisi-araç vergisi -taksitleri 2012)

2011 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 10.26 olarak açıklandı.2012 (mtv,  taşıt pulu,bandrol vergileri,ticari araç vergisi,) Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları şu şekilde olacak.

2012 mtv hesaplama,2012 araç bandrol ücretleri,2012 taşıt pulu hesaplama,2012 motorlu araç vergileri hesaplama,2012 motorlu taşıtlar vergisi oranları,taşıtlar vergisi 2012, ticari araç vergileri 2012,2012 yılı motorlu taşıt vergileri tarifeleri; 2012 mtv hesaplama

26 Aralık 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28154

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 2012 motorlu araç vergisi hesaplama

 

2012 yılı motorlu taşıtlar vergisi listesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama 2012, Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama 2012,motorlu taşıtlar vergileri 2012,  2012motorlu taşıtlar vergisi, 2012taşit pulu fiyatları,taşıt vergileri 2012,arac vergisi 2012, araba vergisi 2012, 2012 ticari arac vergisi,2012 yılı ticari araç vergileri , 2012 motorlu araç vergileri, 2el araba vergileri 2012, 2 el oto vergileri2012, o araba vergileri, ikinciel arac vergileri 2012, mtv vergisi2012, 2012 taşıt vergisi hesaplama oranı, motorlu taşıtlar vergisi tarifesi 2012,2012 yılı mtv vergisi, 2012 taşıt vergi,2012 yılı uçak vergileri,2012 yılı helikopter vergileri,2012 yılı motorsiklet vergileri,taşıt vergisi hesaplama,araba vergisi öğrenme,araç vergisi öğrenme, 2012 araba bandrol fiyatları, 2012araç bandrol ücretleri , 2012 yılı 2e araba vergileri, 2012 yılıaraç vergileri, 2012 yılı ticari araç vergi oranları açıklanınca yayımlanacaktır. kredi kartı ile taksitli motorlu taşıt vergisi ödeme ,

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:

Cevap Ver