2012-2013 7. Sınıf Türkçe Dersi Yazılı Soruları

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A. Dedem, el çantasından mendilini çıkardı.
B. Temizlik sağlığın ilk şartıdır.
C. Arkadaşımın elbisesi hoşuma gitti.
D. Eskil’de otobüs ücretlerine zam geldi.

2. Bir gerçeği anlatmak, bir konudaki görüş ve düşünceleri öne sürmek, bir tezi savunmak, desteklemek, ispatlamak amacıyla yazılan yazılara verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro B) Öykü C) Makale D) Şiir

Sponsorlu Bağlantılar

3.”İyi kitaplar, hayırsız dostlardan, budala arkadaşlardan daha yararlıdır.” cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü nedir? 
A) Niteleme sıfatı B) Belirtme sıfatı
C) Pekiştirme sıfatı D) Belgisiz sıfat

4.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?
A) Arabacı B) Arabalar C) Arabacıyım D) Araba

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik fiil değildir?
A.Okuldan gelir gelmez annemden yemek istedim.
B.Sofra hazırlanırken annemle sohbet ettik.
C.Annemin okulla ilgili sorularına cevap verdim.
D.Sofranın hazırlanmasında anneme yardım ettim.

6.
V
eysel bu gurbetlik kâr etti cana
Karıştır göçünü ulu kervana
Gün geçirip fırsat verme zamana
Sakın uzamasın yol deyi yazmış

Yukarıdaki dörtlükte kullanılan uyak (kafiye) türü ve redif aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yarım kafiye – redif B) Tam kafiye – redif
C) Zengin kafiye – redif C) Tunç kafiye – redif

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “neden -sonuç” ilişkisi yoktur?
A) Çok yürüdüğünden ayakları şişmiş.
B) Kısa zamanda iyileştiğinden taburcu edildi.
C) Çok ağladığından gözleri şişti.
D) Hırsız kedi, duvardan atlayıp kaçtı.

8.”Memleket değiştirmekle; kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku gibi özellikler bizi bırakmaz.”
Aşağıdakilerden hangisi, “anlamca” bu sözle ilgilidir?
A) Huysuz atın çiftesi yaman olur.
B) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
D) Haydan gelen huya, selden gelen suya gider.

9.Aşagıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bileşik zamanlıdır?
A.Sizde o toplantıya geleceksiniz. B.bu sınavı mutlaka kazanmalılar.
C.Ben de onunla bir görüşeyim. D.Ağaçların koyu gölgesi uzanıyordu.

10.Aşagıdakilerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?
A.Babam ancak akşam gelir.
B.Çok sever bütün canlıları.
C.Dinler onun sözünü kurtlar ,kuşlar.
D.Yardım eder o bütün canlılara

11.Geniş zamanın hikayesi olup birinci tekil şahısla çekimlenmiş olan fiil hangisidir.
A.beklermişim. B.gelirsen C.bakardık D.sevilirdim

Verilenler verilmeseydi,biz böyle olmayacaktık.Dostumun evine gitmeyeceğim.Adamı, yavaş yavaş çöken ölü bir akşam renginin içine gömüp eve dönüyordum.

12.Parçada bileşik zamanlı kaç fiil vardır?
A.2 B.3 C..4 D. 5

13. Yazarın gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici yönlerini, özenli bir anlatımla anlattığı yazı türüne ne ad verilir? 
A) Röportaj B) Gezi C) Biyografi D) Hatıra

14. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam Göklerin ateşini kalbime boşaltarak

Dörlükte hangi zarf türüne örnek yoktur?
A) Zaman B) Durum (Hâl) C) Yer-yön D) Miktar

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul eki almamıştır?

A) Eller B) Sandalyeler C) Kiler D) Vatandaşlar

1.Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma.
2.Sevemedim kara gözlüm seni yıllarca.
3.Geli geli geliver ham çökelek.
4.Zavallı adam arkamızdan bakakaldı.

16.Yukarıda verilen fiillerden hangisinin örneği yoktur?
A.yaklaşma B.yeterlilik C.tezlik D.sürerlilik

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili “ki” farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Konya’daki teyzem bize geldi.
B) Okuldakiler beni hep üzüyor.
C) Penceredeki saksı düştü düşecek.
D) Evdeki hesap çarşıya uymadı.

18.“Ahmet’in annesinin arkadaşı bugün televizyona çıkacakmış.” Cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet’in annesi
B)Annesinin arkadaşı
C)Ahmet
D)Ahmet’in annesinin arkadaşı

19. Hangisi deyim değildir?
A-)Karşı gelmek B) Yemek pişirmek C) Yol vermek D) El uzatmak

20Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
A.İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun.
B.Gelmiyorum, demedim sana.
C.Bir gece ansızın gelebilirim.
D.Söylediğin sözle, güzel değil.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver