2006 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: 2006 Öss Felsefe, 2006 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2006 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2006 ÖSS Felsefe Soru Çözümü, 2006 öss Felsefe soruları cevapları ile, 2006 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada 2006 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

2006 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları

Sayfamızda 2006 ÖSS de Çıkmış Felsefe Sorularını ve Cevaplarını, 2006 Öss Felsefe, 2006 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2006 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2006 ÖSS Felsefe Soru Çözümü, 2006 öss Felsefe soruları cevapları ile, 2006 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları Bulabilirsiniz.

2006 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

1. Acı çekenlere acımak insanca bir şeydir. Herkese
yaraşır acımak ve herkes acımasını bilmelidir. Yarası
olanlarla duygu ortaklığı, gerçekten ahlaki bir yaklaşımdır.
Bunları söyleyen kişiye göre, ahlaki eylemin
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru bilgiye ulaşma
B) Yarar elde etme
C) Ödevini yerine getirme
D) Mutluluğa ulaşma
E) Başkalarını anlama

2. Toplumsal düzenin yasal olması yeterli değildir;
toplumsal düzen, aynı zamanda meşru görünmelidir.
Bireyin, korku içinde yaşayan bir uyruk olarak
değil, ikna olmuş bir yurttaş, özgür bir birey olarak
toplumsal normları kendisinin normları diye algılaması
da zorunludur. İnsanın bu normları içselleştirmesi,
“rıza” ya da “meşrulaştırma” dediğimiz şeydir.
Parçaya göre, meşruluğun dayanağı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Düzeni sağlayan yasalar bulunması
B) Normların bütün bireyler için bağlayıcı olması
C) Normların benimsenmesi
D) Bireyin isteklerinin göz önünde bulundurulması
E) Normların başka toplumlar tarafından da kabul
Görmesi

3. Epikuros, “Hastalanınca doktora gideriz; çünkü doktorlar
bedensel hastalıklar konusunda bizden fazla
şey bilirler. Ruhsal sorunlar yaşadığımızda da aynı
nedenden ötürü filozoflara yönelmeli ve onları doktorları
yargılarken kullandığımız ölçütlere benzer ölçütlerle
değerlendirmeliyiz. Hastalığı iyileştirmediği
sürece tıp bilimi nasıl faydasızsa, ruhsal acılarımızı
dindirmediği sürece felsefe de o denli gereksizdir.”
der.
Epikuros’un bugün psikolojinin ilgi alanına giren
ruhsal sorunların çözümünü felsefeden beklemesi,
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Döneminde, bazı bilgi alanlarının henüz ayrışmamış
olmasına
B) Tıbbı, en gelişmiş ve insanlara en yararlı bilgi
alanı olarak görmesine
C) Felsefenin sistemli bir bilgi alanı olmasına
D) Felsefenin evrensel bir bilgi alanı olmasına
E) Felsefenin eleştirel bir bilgi alanı olmasına
4. Masal bu ya, yoksul bir köylü kızı padişahın oğluyla
evlenir. Evlendikleri gün, eşi sarayın kırk odası olduğunu
söyler. Odaların anahtarlarını ona vererek
“Otuz dokuz odayı aç; ama kırkıncı odayı açma.”
der. Yeni gelin hemen ertesi gün, izin verilen odaların
kapılarını açıp bakar; kiminde para, kiminde mücevher,
kiminde yiyecekler vardır. Yani, bildik şeyler…
Dayanamaz kırkıncı odayı da açar. Filozoflar
da bu gelin gibidir, tüm kapıları açmak isterler.
Parçadaki benzetmeye göre, filozofu kapıları açmaya
iten aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Merak etme
B) Bilinenle yetinmeme
C) Sınırları zorlama
D) Sorunları çözme
E) Yeni öğrenmelere istekli olma
5. Kaf Dağı’nın ardında Zümrüdüanka kuşu var mı yok
mu? Var dediğimizde de yok dediğimizde de fark etmiyorsa
bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla
birlikte, “Kaf Dağı var, onun ardında da Zümrüdüanka
kuşu var.” diyorsam ve bu bilgiler benim
işime yarıyorsa bunlar doğrudur.
Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi kuramıyla
ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A) Kuşkuculuk B) Pragmatizm C) Empirizm
D) Sezgicilik E) Fenomenolojizm

6. • “Güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa.”
diyen Aşık Veysel ile
• “Varolmak algılanmış olmaktır.” diyen Berkeley’in
bu görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin
vurgulanmasıdır?
A) Soyut olanın önemsiz olduğu
B) Somut olanın önemsiz olduğu
C) Asıl olanın nesne olduğu
D) Asıl olanın özne olduğu
E) Değerlerin belirsiz olduğu
7. Kopernik kuramı, Dünya’nın gerçekte nasıl olabileceğinin
bir tasviri gibi ele alınmalıdır. Bu kuram, Dünya’nın
gerçekten Güneş’in etrafında döndüğünü öne
sürmez. Daha çok, bir gözlenebilir gezegen sisteminin
diğer sistemlerle bağlantısını kurmayı mümkün
kılan tahmin cihazıdır. Eğer gözlenebilir sistem, Güneş
merkezdeymiş gibi ele alınırsa tahminler kolaylaşır.
Parçadaki yoruma göre, kuramda aşağıdaki özelliklerden
hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A) Gerçeği açıkladığını iddia etmesi
B) Ön deyide bulunmaya olanak sağlaması
C) Gözlemlere dayanması
D) Açıklama yapmada yardımcı olması
E) Bilgilerin tutarlı olması

CEVAP:   1.E 2.C 3.A 4.D 5.B 6.D 7.A

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: 2006 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri
Dosya Boyutu/Türü: 23.5 KB/ Word
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver