2003 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: 2003 Öss Felsefe, 2003 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2003 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2003 ÖSS Felsefe Soru Çözümü, 2003 öss Felsefe soruları cevapları ile, 2003 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada 2003 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

2003 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları

Sayfamızda 2003 ÖSS de Çıkmış Felsefe Sorularını ve Cevaplarını, 2003 Öss Felsefe, 2003 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2003 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2003 ÖSS Felsefe Soru Çözümü, 2003 öss Felsefe soruları cevapları ile, 2003 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları bulabilirsiniz.

2003 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

1. Filozof “kavram dostu”dur. Bu felsefenin yalnızca basit bir kavram derleme keşfetme sanatı olmadığını söylemek demektir. Çünkü kavramlar ille de birtakım formlar ya da keşifler değillerdir. Başka bir deyişle felsefe kavramlar yaratmayı da içeren bir disiplindir. Dost kendi yaratılarının dostudur. Örneğin; Platon “İdea” Aristoteles “Töz” Descartes “Cogito” kavramlarıyla neredeyse birlikte anılırlar. Çünkü felsefelerinin temelini bu kavramlar oluşturur ve bu kavramlar onların tanımlamalarına göre anlam kazanmıştır.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Kavramlar basit bilgilerdir.
B) Felsefenin temelinde merak vardır.
C) Felsefe gerçeğe ulaşma çabasıdır.
D) Kavramlar yaratıcılarının güçlü izlerini taşır.
E) Düşünme kavramlar arasında ilişki kurmaktır.

2. Düşünmek herkesin yürüdüğü yollardan başka yollarda yürüme yürekliliği göstermeyi gerektirir. O yollar bireyi dönüp dolaşıp herkesin gittiği yola götürse bile hazır yolarlın çok sayıdaki yolcusuyla kendi yolunu kendi açan tek yolcu arasında büyük ayrılıklar vardır.
Bu parçada sözü edilen “yüreklilik” aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisine ortam hazırlar?

A) Bağımsız B) Tutarlı C) Çağrışımlı
D) Eleştirel E) Sistemli

3. En büyük bilgi bildiklerimizden başka bilgilerin de olduğunu bilmektir.
Bu cümlede savunulan görüş aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir?
A) İnsan aklıyla her şeyi bilebilir.
B) Bilgiler bizim bildiklerimizle sınırlı değildir.
C) En doğru bilgi işimize en çok yarayan bilgidir.
D) Doğru bilgiye yalnızca sezgilerle ulaşılamaz.
E) Güvenilir bilgiler kendi deneyimlerimizden edindiklerimizdir.
4. Gerçek sadece deneyimde vardır hem de sadece herkesin kendi deneyiminde. Bu deneyimler bir başkasına nakledildiği an öyküye dönüşür. Olaylardaki gerçeği kesin gerçeği ispatlama olanağı yoktur. Olsa da bundan kaçınmak gerekir. Hayatın gerçekliği konusunu tartışmayı filozoflara bırakmalıyız. Gerçek olan benim şu an denizin kıyısında oturuyor olmam ay ışığının yansımasını denizin sularında görmem Gerçek olan benim.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Yaşantıların öznel olduğu
B) Gerçekliğin yaşadıklarımızı fark etmemizle ilgili olduğu
C) Gerçeğe ancak yaşayarak ulaşılabileceği
D) Yaşanılanların başkasına aynen aktarılamayacağı
E) Gerçekliği filozofların dışında kimsenin anlayamayacağı
5. Dünyanın ya da bilimin bana herhangi bir felsefi sorunun sunacağını sanmıyorum. Bana felsefi sorunlar sunan diğer filozofların dünya ya da bilim hakkındaki yorumlarıdır. Genelde iki tür sorunla ilgileniyorum: Birincisi filozofun ne demek istediğini tam ve doğru olarak kavramak ikincisi de söylediklerinin doğruluğuyla ilgili doyurucu dayanak olup olmadığını bulmak.

Bu parçada sözü edilen iki sorun sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Anlama – Temellendirme
B) Doğrulama – Yanlışlama
C) Açıklama – Anlama
D) Yorumlama – Tanımlama
E) Öndeyide bulunma – Açıklama

6. İnsan bir fotoğraf makinesi değildir; bütün algılarımız bazı varsayım ve kavramlar çerçevesinde oluşmaktadır. Günlük yaşamda olduğu gibi bilimde de çevremizde olup biten her şeyi değil ancak bazı şeyleri algılar veya gözleriz. Araştırmasının amacına göre bir ayıklama yapmak yalnız konusuna ilişkin olgularla ilgilenmek bilim adamı için hem doğaldır hem de bir zorunluluktur.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bilimsel çalışmalar birikimli olarak ilerler.
B) Bilimsel çalışmalarda seçicilik söz konusudur.
C) Bilimsel yasalar uygulanabilir niteliktedir.
D) Bilimde amaç genellenebilir sonuçlara ulaşmaktır.
E) Bilimsel yasalar evrenseldir.

7. Bir kişi bir eylemin kendini haksız duruma düşüreceğini bile bile o eylemi yapıyorsa bu kişi bilinçli olarak haksızdır. Öte yandan haksızlık alışkanlık haline geldiğinde haksızlıktan kaçınmanın kişinin elinde olmadığı da bir gerçektir. Fakat yine de kişi alışkanlıklarından sorumludur; çünkü o alışkanlıklarının gerçek yaratıcısıdır. Her ne kadar eylemin yinelenmesi alışkanlığa neden olsa da eylemin dayanağı özgürlüktür.

Bu parçada savunulan görüşün temelindeki düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alışkanlıklar yaşamı kolaylaştırır.
B) Toplum bireylere sorumluluklarını hatırlatmalıdır.
C) Haksız eylemleri yapanlar cezalandırılmalıdır.
D) Sınırsız özgürlük olumsuzlukların nedenidir.
E) İnsan ahlakla ilgili eylemlerinde özgürdür.

8. Brian Redhead’e göre siyasal düşünce tarihi belli bir soruyu yanıtlama çabalarının tarihidir. Soru aynen durmakta yalnızca yanıtlar değişmektedir. Verilen yanıtların başlıcaları şunlardır:
– Çünkü varlığım devletin varlığına bağlıdır.
– Çünkü devlet tanrının iradesidir.
– Çünkü devlet ve ben bir anlaşma yaptık
– Çünkü devlet ahlaki düşüncenin gerçekleşmesidir.

Buna göre siyasal düşünce tarihi aşağıdakilerden hangisinin sorgulanmasına dayanır?
A) Bürokrasinin gereğinin
B) Devlet-ekonomi ilişkisinin
C) Devlete itaat nedeninin
D) İdeal düzenin olabilirliğinin
E) Bireyin devlet için vazgeçilmezliğinin

9. Kimi sanatçılar dünyayı ona ilişkin her türlü bayat algının pembe ten sarı veya kırmızı elmalara ilişkin her türlü önyargının dışında yepyeni görmemizi isterler. Basmakalıp düşüncelerden kurtulmak kolay değildir elbette; ama bu kalıplardan kutulan sanatçılar genellikle en ilginç yapıtları veriyorlar. Bize doğadaki varlıkların hiç düşlemediğimiz yepyeni güzelliklerini görmeyi öğretenler de onlardır. Eğer onları izleyip onlardan bir şeyler öğrenirsek pencereden dışarı bakmak bile heyecan verici bir serüvene dönüşecektir.

Bu parçaya göre sözü edilen sanatçılar bize aşağıdakilerden hangisini kazandırmaktadır?

A) Heyecanları denetleme yetisi
B) Değerleri karşılaştırma yetisi
C) Renkleri doğadaki gibi algılama gücü
D) Farklı güzellik anlayışlarını kabul etme eğilimi
E) Doğadaki güzellikleri resme yansıtma isteği

10. Hukuk kurumunun var olmasının benim yararıma olduğunu biliyorum. Ayrıca bu kurumun insanların genel olarak ona saygı duyması sayesinde varolabildiğini de görebiliyorum. Bu durumda benim bu kurumasaygı gösterip göstermememin pek de önemli olmadığı düşünülebilir. Ancak öz çıkar gerektiğinde herkes benim gibi düşünür ve bu kuruma saygı duymayarak onu zedelerse yararımıza olan bu kurum yıkılır. Ben bu zedelenmeyi dolayısıyla kurumun yıkılmasını istemem.

Bu parçaya göre hukuk kurumunun varlığını sürdürmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Toplumsal denetim mekanizmalarının varlığına
B) Evrensel hukuk kurallarının geçerliliğine
C) İnsanların bu kurumun gereğine inanıp korumalarına
D) Öz çıkarların bu kurumun isteklerinden farklı olmasına
E) Devletin güvence vermesine

 

CEVAPLAR: 1.D  2.A  3.B  4.E  5.E  6. E 7. E  8.C  9.D  10.C

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: 2003 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri
Dosya Boyutu/Türü: 24 KB/ Word
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver