2. Sınıf Yıl Sonu Zümre ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 2. Sınıf Yıl Sonu Zümre özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 2. Sınıf Yıl Sonu Zümre hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Belgenin Tamamını İndir
……………….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………. OKULU 2.SINIFLAR YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIToplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantı Saati: 11.00
Toplantı Tarihi:
Katılımcılar: GÜNDEM1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
2.1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,
3.1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,
4.2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu yüzdelerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,
* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,
* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,
5.Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,
* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve raporun idareye teslimi,
6.Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin karara bağlanması,
7.Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,
8.Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
* Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların tespiti,
9.Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,
10.Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İ.Y. 95/ g ),
11.Dilek, temenniler ve kapanış.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver