1924 Anayasasının Özellikleri Nelerdir Kısaca Maddeler Halinde Özet Konu Anlatımı

Kapsamı:

1-Egemenlik milletindir.

Sponsorlu Bağlantılar

2-Devletin şekli cumhuriyettir.

3-Devletin dini İslam Başkenti Ankara dili Türk-çedir.

4-Yasama yürütme ve yargı meclise aittir.

5-Kişi hürriyeti başkasının hürriyetinin başladığı yerde biter.

6-Vekiller 4 yılda bir seçilir.

7-Seçme yaşı 22; seçilme yaşı 30’dur.

8-Cumhurbaşkanı 4 yılda bir seçilir. Tekrar seçile*bilir.

9-Seçme ve seçilme erkekler aittir.

10-Vatandaşlar kanun önünde eşittir.

11-Kabine sistemi geçerlidir.

12-Cumhuriyet sistemi değiştirilemez.

Özellikleri:

1-Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında bir geçiştir.

2-Türk İnkılabının hukuki temelleri atıldı.

3-Yargı kısmen meclisin dışına alındı.

4-Kanun-ı Esasi kesin olarak yürürlükten kalktı.

5-En uzun ömürlü anayasamızdır.

6-İnkılaplar dönemi anayasası olduğundan dolayı en fazla değişikliğe uğrayan anayasamızdır.

7-1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” mad*desi atılarak anayasa laikleşti.

8-1934’de kadınların seçme ve seçilme hakkı anaya*saya alındı.

9-1937’de Atatürk ilkeleri anayasaya alındı.

10-1945’de anayasanın dili sadeleştirildi.

11-1952’de anayasanın eski dili tekrar kabul edildi.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver